Terug naar dirkzwager.nl Privacycheck!

Voldoet uw organisatie aan het privacyrecht?

Met de privacycheck van Dirkzwager kunt u controleren of uw organisatie in hoofdlijnen voldoet aan het privacyrecht (zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG)).

 

Doe de check!

JA/NEE-VRAGEN OVER PRIVACY

De privacycheck is opgebouwd uit alleen maar ja/nee-vragen. Begin bij stap 1 en beantwoord de vragen. Alle vragen zijn toegelicht. Alleen wanneer u alle stappen met succes doorloopt, heeft u de check volledig uitgevoerd.

DISCLAIMER

Deze privacycheck is een vereenvoudigde weergave van de eisen uit een (genuanceerde en complexe) wet. De check is geen concreet advies. Verder zijn de volgende onderwerpen niet behandeld in de check: regels omtrent data-export en regels omtrent de verwerking van gegevens afkomstig uit het buitenland.

IEDERE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS MOET WORDEN GETOETST

Het privacyrecht verplicht u om bij iedere afzonderlijke verwerking van persoonsgegevens – dus steeds als u iets met die persoonsgegevens doet – te toetsen of u voldoet aan de eisen uit de AVG en de UAVG (de “privacywet”). U kunt er dus niet van uit gaan dat wanneer u in het verleden heeft geconcludeerd dat een bepaalde verwerking is toegestaan, ook een nieuwe (andere of gewijzigde) verwerking wel toegestaan zal zijn. Iedere verwerking dient op zichzelf te worden beoordeeld. Deze privacycheck is dan ook zo opgezet dat deze herhaaldelijk gebruikt kan (zelfs: moet) worden.

Doe de check!

Advies nodig?

Mocht u voor uw organisatie een concreet advies willen, dan zijn wij u graag van dienst. Neem hiervoor contact op met:

Contactpersoon