Zoeken
 1. Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhouding in arbeidsrelaties 2019

SeminarBescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhouding in arbeidsrelaties 2019

Op dinsdag 18 juni 2019 organiseert Dirkzwager een gratis Seminar Bescherming bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhouding in arbeidsrelaties.

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt u dat deze gegevens verkeerde handen vallen? Welke mogelijkheden zijn er voor bescherming van bedrijfsgeheimen? Op dergelijke vragen krijgt u antwoord tijdens dit seminar.

Ieder bedrijf heeft geheime kennis: klant-, markt- en productgegevens, technische kennis, bedrijfsprocesinformatie, formules, recepten, etc. Het gebruik van dergelijke bedrijfsgeheimen is noodzakelijk om een voorsprong op de concurrentie te houden en voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Kortom: bedrijfsgeheime knowhow is essentieel voor ondernemingen. Bescherming van bedrijfsgeheimen via een intellectueel eigendomsrecht is niet altijd mogelijk. Welke andere mogelijkheden heeft u dan om uw bedrijfsgeheimen te beschermen?

Op 23 oktober 2018 is de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Het wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen is daarmee fors uitgebreid. Tijdens dit seminar geven wij praktische tips over de gevolgen voor uw onderneming van de nieuwe regels, de inhoud van geheimhoudingsverklaringen en-contracten (NDA’s) en mogelijke (rechts)maatregelen tegen de schending van bedrijfsgeheimen.

De specialisten van de secties Arbeidsrecht en Intellectueel Eigendom van Dirkzwager bespreken voor u:

 • Wat is een bedrijfsgeheim c.q. geheime knowhow?
 • Waar liggen de grootste risico’s op het lekken van bedrijfsgeheimen?
 • Welke feitelijke en juridische mogelijkheden zijn er tot bescherming van bedrijfsgeheimen?
 • Geheimhoudingsverklaringen/contracten met derden (NDA’s): wat moet er geregeld zijn?
 • Hoe kun je bedrijfsgeheimen beschermen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst?
 • Hoe formuleert u een goed en rechtsgeldig boetebeding?
 • Wat als er in een arbeidsovereenkomst geen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgegevens zijn opgenomen?

In verband met de nieuwe Wet Bescherming bedrijfsgeheimen gaan wij in op de volgende vragen:

 • Welke nieuwe mogelijkheden geeft de wet om misbruik van bedrijfsgeheimen tegen te gaan?
 • Welke maatregelen dient u te treffen om een beroep te kunnen doen op de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen
 • Bewijsbeslag en afgifte van informatie: welke rechtsmaatregelen er zijn voor de vergaring van bewijs van misbruik van bedrijfsgeheimen?

Wij gaan daarnaast in op veel voorkomende risico’s en valkuilen bij bescherming van knowhow en geven tips om ongewenste verspreiding van bedrijfsgeheimen zoveel als mogelijk te voorkomen en te sanctioneren (richting personeel en derden).

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie & thee
15.00 uur Bescherming van bedrijfsgeheimen, deel 1
15.45 uur Pauze met koffie & thee
16.00 uur Bescherming van bedrijfsgeheimen, deel 2
16.45 uur Borrel.

Tevens alle gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en om met hen en andere deelnemers van gedachten te wisselen over het onderwerp.

 

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag18juni
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 15:00 - 16:45 uur
Voor wie
Het seminar is bedoeld voor iedere onderneming die haar bedrijfsgeheimen wil beschermen. Het seminar is daarnaast ook bedoeld voor productontwikkelaars, R&D managers, juristen en externe adviseurs van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events