1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Afvalstoffenrecht

Expertise Afvalstoffenrecht

Het afvalstoffenrecht is complex rechtsgebied. Wet- en regelgeving verandert snel en het Europees recht heeft een grote impact, net als (Europese) jurisprudentie.

Het afvalstoffenrecht komt aan de orde bij vergunningverlening, maar ook in handhavingszaken, bijvoorbeeld bij bedrijven die afvalstoffen verzamelen, verwerken of verwijderen. De centrale vraag is – vanzelfsprekend – altijd óf sprake is van een afvalstof of niet.

De kwalificatie van stoffen of materialen als afvalstof kan echter een beperking opleveren voor het bewerkstelligen van een circulaire economie, een gesloten kringloopsysteem waarin stoffen en materialen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt en daarmee hun waarde zoveel mogelijk behouden. Immers, als stoffen of materialen kwalificeren als afvalstof, dan is slechts verwijdering of nuttige toepassing ervan door specifiek vergunde bedrijven nog mogelijk.

Het is dus belangrijk om te bepalen of een stof of voorwerp kwalificeert als afvalstof en het afvalstoffenrecht van toepassing is en wellicht belangrijker of het mogelijk is om – in het licht van het bereiken van een circulaire economie – te betogen dat geen sprake is van een afvalstof. Dat kan onder meer als een stof of voorwerp als bijproduct van een productieproces kan worden gezien of als een afvalstof de ‘einde afval’ status bereikt. Wil je meer weten over afvalstoffenrecht? Lees dan dit artikel over wat afvalstoffenrecht is.

Om die juridische beoordeling te kunnen maken is specifieke kennis nodig. Dirkzwager beschikt over een team specialisten dat ondernemingen en overheden bijstaat in het complexe juridische domein van het afvalstoffenrecht. Wij volgen de laatste ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie.

Voor welke onderwerpen kunt u bij ons terecht?

Bij ons kunt u terecht met al uw juridische vragen over:

• Omgevingsvergunningen
• Handhavingsprocedures
• Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)
• Kaderrichtlijn afvalstoffen
• Einde-afval(status) of bijproduct
• Kennisgevingsdocumenten en Bijlage VII documenten
• Wet Bibob bij afval- en bouwstoffen
• Wet milieubeheer
• Wet bodembescherming
• Omgevingswet

Multidisciplinaire teams

Naast juridische bijstand op het gebied van het afvalstoffenrecht kan Dirkzwager u ook bijstaan bij andere – aan het afvalstoffenrecht aanpalende – juridische aangelegenheden, zoals het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Bovendien is Dirkzwager een full-servicekantoor met juridische en fiscale kennis. Dankzij de unieke combinatie van advocatuur, notariaat en de fiscale praktijk zijn wij in staat om u bij al uw juridische vraagstukken bij te staan.

Contact

Wilt u meer informatie over het afvalstoffenrecht of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Bart de Haan of Jasper Molenaar.

Events


Bekijk alle events over Afvalstoffenrecht

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 1

Wat is afvalstoffenrecht?

In bedrijven komen bij vrijwel ieder productieproces (gevaarlijke) afvalstoffen vrij. Dan is het afvalstoffenrecht van toepassing. Het afvalstoffenrecht is een complex rechtsgebied. Wet- en regelgeving verandert snel en het Europees recht heeft een grote impact, net als (Europese) jurisprudentie.

Terug naar alle expertises en sectoren