Zoeken
  1. Aanbieden internet aan derden altijd melden bij de OPTA?

Aanbieden internet aan derden altijd melden bij de OPTA?

De OPTA doet onderzoek naar de vraag of hotels die internet aanbieden zich daarvoor moeten registreren, aldus diverse media waaronder Webwereld. Dit onderzoek is van belang voor iedereen die een internetsignaal aan derden ter beschikking stelt.Wat is er aan de hand? De Telecommunicatiewet verplicht aanbieders van openbare elektronische communiatienetwerken en communicatiediensten om zich te melden bij de OPTA. Cruciaal hierbij is het woordje openbaar.In de wetsgeschiedenis is bepaald dat van...
Artikel | 13 oktober 2010 | Mark Jansen
De OPTA doet onderzoek naar de vraag of hotels die internet aanbieden zich daarvoor moeten registreren, aldus diverse media waaronder Webwereld. Dit onderzoek is van belang voor iedereen die een internetsignaal aan derden ter beschikking stelt.

Wat is er aan de hand? De Telecommunicatiewet verplicht aanbieders van openbare elektronische communiatienetwerken en communicatiediensten om zich te melden bij de OPTA. Cruciaal hierbij is het woordje openbaar.

In de wetsgeschiedenis is bepaald dat van een openbaar aanbod sprake is wanneer de diensten “beschikbaar zijn voor het publiek”. Dat wil zeggen dat de dienst “in beginsel openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor een ieder die van dat aanbod gebruik wil maken” (bron) en dat “eenieder die dat wenst [hiertoe] toegang kan krijgen” (bron). Waar precies de grens tussen openbaar en niet-openbaar ligt maakt de wetsgeschiedenis echter niet duidelijk.

Ook voor de rechter en bij de OPTA is gestreden over het begrip "openbaar". In het Surfnet-geschil voor de rechtbank Rotterdam is geoordeeld dat de groep tot wie Surfnet haar aanbod richtte (onderwijsinstellingen) “voldoende afgebakend” is en dat geen sprake is van de situatie dat “een ieder, zonder onderscheid, toegang kan krijgen”. Met andere woorden: dit aanbod is niet openbaar. Daar staat een later oordeel van de OPTA tegenover. Ericsson Telecommunicatie bood telecomdiensten aan op een besloten bedrijfsterrein en de OPTA stelde dat dit een "openbaar" aanbod betrof. Het bedrijf verweerde zich met de stelling dat het slechts doorgeefluik was van het signaal van KPN en dat zij haar aanbod op een besloten bedrijventerrein deed. De OPTA ging hier echter in de bezwaarprocedure niet in mee. Hiertegen is, voor zover mij bekend, geen beroep bij de rechter ingesteld. Een (onafhankelijk) rechterlijk oordeel over deze kwestie is er dus niet geweest.

Al met al blijft het dus lastig om aan te geven waar de grens nu precies ligt tussen een openbaar aanbod en een niet-openbaar aanbod. Het antwoord op die vraag is echter cruciaal om te kunnen bepalen of een melding bij de OPTA moet worden gedaan. Duidelijkheid hierover is gewenst. Hopelijk komt dat met het onderzoek dat de OPTA nu onderneemt.