1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aannemen van buitenlandse werknemers - de TWV en de GVVA

De TWV en de GVVA

In dit eerste artikel geven we een overzicht van de verschillende vergunningen.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 13 april 2021
Laatst gewijzigd 09 februari 2022

Werk- en verblijfsvergunningen

Er bestaan twee soorten (werk)vergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt dat een werkgever verplicht is om een TWV of een GVVA aan te vragen voor arbeidsmigranten afkomstig van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland). De werkgever hoeft dus voor arbeidsmigranten afkomstig uit een EU- of EER-land of uit Zwitserland geen TWV of GVVA aan te vragen.

Een werkgever moet een TWV aanvragen voor een buitenlandse werknemer die voor een periode korter dan negentig dagen werkzaamheden in Nederland komt verrichten of wanneer de buitenlandse werknemer onder een bepaalde groep valt, zoals studenten met een geldige verblijfsvergunning voor studie die naast hun studie ook een bijbaan willen. Naast deze werkvergunning dient de buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een visum voor kort verblijf. De TWV dient te worden aangevraagd bij het UWV.

Een werkgever moet een GVVA aanvragen voor een buitenlandse werknemer die voor een periode langer dan negentig dagen werkzaamheden in Nederland komt verrichten. De GVVA regelt het verblijf én de arbeid, waardoor de buitenlandse werknemer, anders dan bij de TWV, niet ook nog in bezit hoeft te zijn van een visum. De GVVA moet bij de IND worden aangevraagd.

Voorwaarden

De TWV of GVVA wordt verleend indien voldaan is aan een aantal (strenge) voorwaarden:

(1) Geen aanbod op arbeidsmarkt

De belangrijkste voorwaarde is dat er geen prioriteitsgenietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig mag zijn. Met andere woorden: er is geen geschikte Nederlandse werknemer of een werknemer uit een EU- of EER-land (of Zwitserland) te vinden. De vacature voor de arbeidsplaats moet in ieder geval vijf weken voor het indienen van de vergunningsaanvraag aan het UWV zijn gemeld. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft geleverd om de arbeidsplaats door prioriteitsgenietend aanbod op te vullen. Dit houdt (doorgaans) in dat de werkgever minstens een aantal maanden via verschillende kanalen moet hebben gezocht (denk aan het plaatsen van advertenties (op het internet) en de inschakeling van recruitmentbureaus).

(2) Nederlands belang

Het mag geen arbeidsplaats zijn waarvan het niet in het Nederlands belang is dat deze door een buitenlandse werknemer wordt bezet. Het mag niet gaan om een categorie van werkzaamheden of werknemers waarvoor een limiet is gesteld aan het aantal te verlenen vergunningen én deze limiet is bereikt.

(3) Arbeidsvoorwaarden

Er is sprake van marktconforme arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Hierbij gaat het erom wat in de betreffende bedrijfstak wordt gezien als ‘normaal’. De buitenlandse werknemer dient daarnaast een periode van een maand in ieder geval een bedrag gelijk aan het minimumloon te verdienen.

(4) Machtiging tot voorlopig verblijf

De buitenlandse werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf (aangevraagd), en is niet eerder een verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken. Daarnaast geldt er een aantal overige vereisten. Zo dient de buitenlandse werknemer een afschrift te overleggen van een geldig paspoort of reisdocument, een antecedentenverklaring en dient hij/zij een tbc-onderzoek af te leggen.

Alternatief: specifieke verblijfsvergunningen

Voor een aantal specifieke gevallen bestaat de mogelijkheid om een alternatieve verblijfsvergunning voor arbeid aan te vragen. De volgende verblijfsvergunningen behandelen wij in de komende artikelen:

- Verblijfsvergunning voor arbeid: de kennismigrant;
- Verblijfsvergunning voor arbeid: het zoekjaar hoogopgeleiden;
- Verblijfsvergunning voor arbeid: de Europe blauwe kaart;
- Verblijfsvergunning voor arbeid: overplaatsen binnen een onderneming;
- Verblijfsvergunning voor arbeid: de onderzoeker;
- Verblijfsvergunning voor arbeid: categorie overig & pilot.

Heeft u vragen?

Wilt u een buitenlandse werknemer aannemen, maar twijfelt u over de benodigde vergunning(en), of heeft u een andere vraag omtrent de zoektocht naar arbeidskrachten over de grens? Raadpleeg dan deze artikelenreeks waarin de specifieke verblijfsvergunningen voor arbeid worden behandeld of neem direct contact met ons op.