De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aannemen van buitenlandse werknemers - de TWV en de GVVA

Aannemen van buitenlandse werknemers - de TWV en de GVVA

Bent u werkgever en wilt u een arbeidskracht over de grens aannemen? Wij zetten in een reeks van zeven artikelen uiteen welke verblijfsvergunning (voor arbeid) u kunt aanvragen én aan welke voorwaarden u moet voldoen. In dit eerste artikel geven we een overzicht van de verschillende vergunningen.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 13 april 2021
Laatst gewijzigd 04 mei 2021
 

Werk- en verblijfsvergunningen 
Er bestaan twee soorten algemene (werk)vergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt dat een werkgever verplicht is om een TWV of een GVVA aan te vragen voor arbeidsmigranten afkomstig van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland). De werkgever hoeft dus voor arbeidsmigranten afkomstig uit een EU- of EER-land of uit Zwitserland geen TWV of GVVA aan te vragen. Als we het in het hiernavolgende hebben over een ‘buitenlandse werknemer’ dan bedoelen we een arbeidsmigrant afkomstig van buiten de EU of EER (m.u.v. Zwitserland).

Een werkgever moet een TWV aanvragen voor een buitenlandse werknemer die voor een periode korter dan negentig dagen werkzaamheden in Nederland komt verrichten. Naast deze werkvergunning dient de buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een visum voor kort verblijf. De TWV dient te worden aangevraagd bij het UWV.

Een werkgever moet een GVVA aanvragen voor een buitenlandse werknemer die voor een periode langer dan negentig dagen werkzaamheden in Nederland komt verrichten. De GVVA regelt het verblijf én de arbeid, waardoor de buitenlandse werknemer, anders dan bij de TWV, niet ook nog in bezit hoeft te zijn van een visum. De GVVA moet bij de IND worden aangevraagd.

Voorwaarden
De TWV of GVVA wordt verleend indien voldaan is aan een aantal (strenge) voorwaarden:

(1) Geen aanbod op arbeidsmarkt
De belangrijkste voorwaarde is dat er geen prioriteitsgenietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig mag zijn. Met andere woorden: er is geen geschikte Nederlandse werknemer of een werknemer uit een EU- of EER-land (of Zwitserland) te vinden. De vacature voor de arbeidsplaats moet in ieder geval vijf weken voor het indienen van de vergunningsaanvraag aan het UWV zijn gemeld.

Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft geleverd om de arbeidsplaats door prioriteitsgenietend aanbod op te vullen. Dit houdt (doorgaans) in dat de werkgever minstens een aantal maanden via verschillende kanalen moet hebben gezocht (denk aan het plaatsen van advertenties (op het internet) en de inschakeling van recruitmentbureaus).

(2) Nederlands belang
Het mag geen arbeidsplaats zijn waarvan het niet in het Nederlands belang is dat deze door een buitenlandse werknemer wordt bezet. Het mag niet gaan om een categorie van werkzaamheden of werknemers waarvoor een limiet is gesteld aan het aantal te verlenen vergunningen én deze limiet is bereikt.

(3) Arbeidsvoorwaarden
Er is sprake van marktconforme arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Hierbij gaat het erom wat in de betreffende bedrijfstak wordt gezien als ‘normaal’. De buitenlandse werknemer dient daarnaast een periode van een maand in ieder geval een bedrag gelijk aan het minimumloon te verdienen.

(4) Machtiging tot voorlopig verblijf
De buitenlandse werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf (aangevraagd), en is niet eerder een verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken.

Daarnaast geldt er een aantal overige vereisten. Zo dient de buitenlandse werknemer een afschrift te overleggen van een geldig paspoort of reisdocument, een antecedentenverklaring en dient hij/zij een tbc-onderzoek af te leggen.

Alternatief: specifieke verblijfsvergunningen
In de praktijk is vaak de grootste hobbel van een TWV of GVVA dat er binnen de EU, EER of Zwitserland geen geschikte werknemer beschikbaar mag zijn. Voor een aantal specifieke verblijfsvergunningen voor arbeid geldt deze voorwaarde echter niet. Wij zullen deze specifieke vergunningen de komende weken bespreken:

- Verblijfsvergunning voor arbeid: de kennismigrant (online in week 16);
- Verblijfsvergunning voor arbeid: het zoekjaar hoogopgeleiden (online in week 17);
- Verblijfsvergunning voor arbeid: de Europe blauwe kaart (online in week 18);
- Verblijfsvergunning voor arbeid: overplaatsen binnen een onderneming (online in week 19);
- Verblijfsvergunning voor arbeid: de onderzoeker (online in week 20);
- Verblijfsvergunning voor arbeid: categorie overig (online in week 21);

Heeft u vragen?
Wilt u een buitenlandse werknemer aannemen, maar twijfelt u over de benodigde vergunning(en), of heeft u een andere vraag omtrent de zoektocht naar arbeidskrachten over de grens? Raadpleeg dan deze artikelenreeks waarin de specifieke verblijfsvergunningen voor arbeid worden behandeld of neem direct contact met ons op.