1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Pilot essentieel personeel start-up

Pilot essentieel personeel start-up

In dit achtste (en tevens laatste) artikel gaan wij in op de pilot essentieel personeel voor een start-up.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 04 juni 2021
Laatst gewijzigd 14 februari 2022

Voorwaarden

Vanaf 1 juni 2021 is er een pilot gestart voor het aannemen van essentieel personeel uit het buitenland. Deze pilot is bedoeld om de Nederlandse kenniseconomie een 'boost' te geven en startende ondernemers de mogelijkheid te bieden om experts aan te trekken en te behouden zodat de start-up optimaal functioneert en rendeert. De pilot duurt tot 1 juni 2025, met een jaar uitlooptijd voor de verblijfsregeling. De volgende voorwaarden gelden voor de verkrijging van de vergunning: 

(1) Startend en innovatief bedrijf met schaalbare activiteiten

De innovativiteit is gegeven indien:

  • Het product of de dienst nieuw is voor Nederland;
  • De start-up gebruikmaakt van nieuwe technologie bij de productie, distributie en/of marketing, of
  • De start-up een nieuwe manier van werken en organiseren heeft.

Schaalbare activiteiten houden daarnaast in dat de start-up kan meegroeien met de geldende vraag naar het product of de dienst.

(2) Maximum van vijftien werknemers

Er mogen maximaal vijftien werknemers bij de start-up in dienst zijn 

(3) Maximum van vijf buitenlandse werknemers

Er mogen maximaal vijf werknemers uit het buitenland afkomstig zijn. Oftewel: maximaal vijf werknemers mogen deze verblijfsvergunning toegekend hebben gekregen. Wil de start-up een zesde werknemer uit het buitenland aannemen dan zal deze aanvraag steeds worden afgewezen.

(4) Expert

De buitenlandse werknemer dient expert te zijn op het gebied dat de start-up nodig heeft in de startende fase.

(5) Arbeidsovereenkomst

De buitenlandse werknemer moet in dienst zijn op grond van een arbeidsovereenkomst.

(6) Looneis

De buitenlandse werknemer dient minimaal €2.497,- bruto per maand (zonder vakantiegeld) te verdienen bij de start-up.

(7) Aandelen

De buitenlandse werknemer moet een aandeel van minimaal 1% toegewezen krijgen (medewerkersparticipatie) en dit binnen drie jaar na indiensttreding ontvangen zonder dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden worden. Het aandeel mag in de volgende drie vormen worden gegoten:

  • Aandelen van het bedrijf;
  • Certificaten van aandelen in het bedrijf, of
  • Aandelenopties. Hiermee kan de werknemer aandelen in het bedrijf kopen. De prijs voor deze aandelen is vooraf afgesproken.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag en vraagt voor de beoordeling van voorwaarden 1, 4 en 7 om advies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO maakt voor haar advies gebruik van een vast toetsingskader. De IND brengt voor de aanvraag van de verblijfsvergunning € 320 in rekening. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst of aanstelling, met een maximum van één jaar. Mogelijkheden om de verblijfsvergunning te verlengen zijn aanwezig, wederom met een maximum van één jaar. Het advies van de RVO is ten aanzien van voorwaarde 1 voor drie jaar geldig.