De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanpassing statuten en reglementen woningcorporaties

Aanpassing statuten en reglementen woningcorporaties

Als gevolg van de invoering van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 juli 2015 voldoen de statuten van de meeste woningcorporaties niet meer aan de thans geldende wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de reglementen van de raad van toezicht en het bestuur van woningcorporaties.De Herzieningswet schrijft voor dat woningcorporaties uiterlijk op 1 januari 2017 hun statuten en reglementen in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe Woningwet.  De statuten en re...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 10 juni 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Als gevolg van de invoering van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 juli 2015 voldoen de statuten van de meeste woningcorporaties niet meer aan de thans geldende wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de reglementen van de raad van toezicht en het bestuur van woningcorporaties.

De Herzieningswet schrijft voor dat woningcorporaties uiterlijk op 1 januari 2017 hun statuten en reglementen in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe Woningwet.  De statuten en reglementen zullen onder meer moeten worden aangepast aan de nieuwe regels rondom de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen, de nieuwe onverenigbaarheden voor de benoeming tot bestuurder of commissaris en de nieuwe regeling rondom de afwikkeling van het liquidatiesaldo.

Gelet op het feit dat de statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Autoriteit woningcorporaties is het van belang dat het proces van statutenwijziging en wijziging van de reglementen tijdig in gang wordt gezet.

Wij hebben ruime ervaring met het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in de statuten en reglementen en zijn u terzake graag van dienst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Peter Jan Hopmans (024-3812735, hopmans@dirkzwager.nl) of met Marieke van Dongen (024 -3813153, vandongen@dirkzwager.nl).