De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beheersmodel medisch specialisten

Beheersmodel medisch specialisten

Vanaf 2015 moet in de ziekenhuiswereld een systeem van volledige prestatiebekostiging gelden. Voor de jaren 2012-2014 zal een overgangsregeling gelden. Voor de medisch specialisten is die overgangsregeling vastgelegd in het zogenaamde ‘beheersmodel’.Op basis van dit beheersmodel zal in de komende jaren veel veranderen voor (vrijgevestigd) medisch specialisten. Bij hantering van de model toelatingsovereenkomst worden zij nu nog door de fiscus aangemerkt als fiscaal ondernemer. Voor behoud van...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 15 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Vanaf 2015 moet in de ziekenhuiswereld een systeem van volledige prestatiebekostiging gelden. Voor de jaren 2012-2014 zal een overgangsregeling gelden. Voor de medisch specialisten is die overgangsregeling vastgelegd in het zogenaamde ‘beheersmodel’.

Op basis van dit beheersmodel zal in de komende jaren veel veranderen voor (vrijgevestigd) medisch specialisten. Bij hantering van de model toelatingsovereenkomst worden zij nu nog door de fiscus aangemerkt als fiscaal ondernemer. Voor behoud van het fiscaal ondernemerschap onder het nieuwe bekostigingssysteem dienen de specialisten als collectief afspraken te maken met de instelling over de verdeling van het plafondbedrag. Slechts dan mogen zij via de instelling blijven declareren. Medisch specialisten hebben veel vrijheid bij het juridisch inrichten van hun collectief. Maken de instelling en het collectief van medische specialisten geen verdeelafspraken, dan mag slechts aan de instelling worden gedeclareerd en lopen de medisch specialisten het risico niet langer als fiscaal ondernemer te worden aangemerkt. Ook voor het ziekenhuis of de ZBC geeft dit risico’s. Zij kunnen namelijk gehouden worden tot afdracht van loonbelasting en premies. Het ligt dan ook voor de hand dat ziekenhuizen en ZBC’s die géén afspraken maken met het collectief van medisch specialisten de loonbelastingen en premies aftrekken van het externe honorariumbedrag.

Vanwege de invoering van het beheersmodel zal het nodig zijn dat nieuwe toelatingsovereenkomsten worden gesloten. De huidige toelatingsovereenkomsten sluiten onvoldoende aan op het nieuwe bekostigingssysteem, dat fors verschilt van het bestaande systeem. De OMS en NVZ hebben inmiddels een nieuwe model toelatingsovereenkomst opgesteld. Instellingen en medisch specialisten doen er verstandig aan de oude toelatingsovereenkomsten te vervangen door nieuwe toelatingsovereenkomsten conform het nieuwe model. Beperkte afwijkingen zijn daarbij overigens wel mogelijk, zolang maar geen afbreuk gedaan wordt aan de bepalingen die relevant zijn voor het behoud van het fiscaal ondernemerschap.