1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr

Op 10 november jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr zal op 1 juli 2021 in werking treden. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 23 november 2020
Laatst gewijzigd 22 april 2021

Doel

Wist u dat:

De Wbtr de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen beoogt te uniformeren?  

Voor de BV en NV geldt dat een aantal aspecten van bestuur en toezicht al wel in de wet is geregeld (zoals de besluitvorming bij tegenstrijdig belang van een bestuurder of commissaris en de wettelijke verankering van het monistisch bestuursmodel). Voor de stichting, vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij ontbreekt een regeling voor bestuur en toezicht respectievelijk is deze onvolledig. De Wbtr beoogt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht te uniformeren en te laten gelden voor alle rechtspersonen.

Inhoud

Wist u dat:

De belangrijkste elementen van de Wbtr zijn:

  • Wettelijke grondslag voor raad van commissarissen bij vereniging en stichting.
  • Wettelijke grondslag voor monistisch bestuursmodel bij stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
  • Uniformering van norm voor taakvervulling bestuurders en commissarissen.
  • Uniformering van tegenstrijdig-belangregeling.
  • Statutaire belet- en ontstentenisregeling.
  • Uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement.
  • Modernisering van criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen van stichting.

In deze blogreeks zullen wij kort ingaan op deze en andere elementen van de Wbtr.

Inwerkingtreding

Wist u dat:

De Wbtr op 1 juli 2021 in werking treedt?

De bepalingen uit de Wbtr zijn vanaf het moment van inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing, maar alleen ten aanzien van feiten die na de inwerkingtreding voorvallen. Verder geldt er overgangsrecht voor de nieuwe tegenstrijdig-belangregeling bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de belet- en ontstentenisregeling bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en het meervoudig stemrecht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.