1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen (1)

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen

Op 10 november jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr treedt op 1 juli 2021 in werking. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 01 december 2020
Laatst gewijzigd 22 april 2021

Wettelijke grondslag RvC

Wist u dat de Wbtr:

Voorziet in een wettelijke grondslag voor de raad van commissarissen bij de vereniging en stichting?

Het huidige rechtspersonenrecht bevat voor de NV, BV coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij wel een uitdrukkelijke grondslag voor de instelling van een raad van commissarissen maar niet voor stichtingen en verenigingen. De Wbtr brengt daar verandering in en introduceert ook voor stichtingen en verenigingen een wettelijke grondslag voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. Het toezichthoudend orgaan moet bij de statuten worden ingesteld en dient uit een of meer natuurlijke personen te bestaan.

Benaming

Wist u dat:

Het toezichthoudend orgaan in de Wbtr wordt aangeduid als ‘raad van commissarissen’?

Voor de juridische kwalificatie van een raad van commissarissen in de zin van de wet maakt het overigens niet uit hoe het toezichthoudend orgaan in de statuten wordt aangeduid. Beslissend is of het toezichthoudend orgaan krachtens de statuten tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersoon. Dus ook als het toezichthoudend orgaan in de statuten wordt aangeduid als een raad van toezicht, wat bij stichtingen en verenigingen gebruikelijk is, dan kan dit orgaan toch een raad van commissarissen in de zin van de wet zijn. De Wbtr bepaalt voor verenigingen en stichtingen uitdrukkelijk dat de raad van commissarissen ook als raad van toezicht kan worden aangeduid.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.