1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board

Op 10 november jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. Het ziet er naar uit dat deze wet per 1 januari 2021 in werking treedt. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Rosanne Kuiper
Gepubliceerd 04 december 2020
Laatst gewijzigd 04 december 2020

Wettelijke grondslag one-tier board

Wist u dat de Wbtr:

Voorziet in een wettelijke grondslag voor het one-tier board (monistisch bestuursmoedl) voor verenigingen en stichtingen?

Het huidige rechtspersonenrecht bevat voor de NV en BV al een uitdrukkelijke grondslag voor de instelling van een one-tier board (een bestuursmodel waarbij uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders samen plaats nemen in één orgaan). De Wbtr brengt daar verandering in en introduceert ook voor stichtingen en verenigingen een wettelijke grondslag voor het instellen van een one-tier board. Het instellen van een one-tier board geschiedt op vrijwillige basis en moet bij de statuten geschieden. De niet-uitvoerende bestuurders moeten bovendien altijd natuurlijke personen zijn.

Taakverdeling

Wist u dat:

Sommige taken binnen een one-tier board altijd bij niet-uitvoerend bestuurders moeten worden belegd?

Dat geldt bijvoorbeeld voor de taak om toezicht te houden op de taakuitvoering door de bestuurders. Ook het voorzitterschap van de raad van bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders zijn taken die altijd bij niet-uitvoerend bestuurders moeten worden belegd.

One-tier board: niet altijd toegestaan

Wist u dat:

Het instellen van een one-tier board niet altijd is toegestaan?

Sectorspecifieke regelgeving, zoals de Wet toelating zorginstellingen, kan voorschrijven dat er een afzonderlijk toezichthoudend orgaan moet worden ingesteld. Controleer dus altijd of sectorspecifieke regelgeving u toestaat te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.