1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens komt dichterbij; voor 1 november voorgelegd aan Tweede Kamer (1)

Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens komt dichterbij; voor 1 november voorgelegd aan Tweede Kamer

Er komt een boetebevoegdheid aan voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zo berichtten we u alweer ruim een jaar geleden. Waar het CBP nu nog alleen een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de wet, kan zij straks dus ook (vermoedelijk forse) boetes opleggen. Er is nu weer iets meer duidelijkheid over het moment waarop die bevoegdheid zal bestaan.Navraag Eerste Kamer over status diverse toezeggingenDe Eerste Kamer heeft op 29 juli 2014 een brief gestuurd aan de minister van V...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 24 oktober 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Er komt een boetebevoegdheid aan voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zo berichtten we u alweer ruim een jaar geleden. Waar het CBP nu nog alleen een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de wet, kan zij straks dus ook (vermoedelijk forse) boetes opleggen. Er is nu weer iets meer duidelijkheid over het moment waarop die bevoegdheid zal bestaan.Navraag Eerste Kamer over status diverse toezeggingen

De Eerste Kamer heeft op 29 juli 2014 een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken met betrekkng tot diverse toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. Een van deze toezeggingen betrof de introductie van een boetebevoegdheid voor het CBP in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wetsvoorstel voor 1 november naar de kamer

De Minister heeft op 21 oktober 2014 op de brief van de Kamer gereageerd. Uit het antwoord van de Minister blijkt dat de minister er naar streeft uiterlijk 1 november 2014 de tekst voor het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen in de vorm van een nota van wijziging bij het bestaande wetsvoorstel meldplicht datalekken:
Er komt een nota van wijziging bij het wetsvoorstel datalekken waarbij bestuurlijke boete mogelijk wordt voor overtreding materiele normen van de Wbp. Andere punten zullen worden bezien tegen achtergrond van EU-verordening gegevensbescherming. Het is mijn streven de nota van wijziging voor 1 november a.s. bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het is lastig te voorspellen hoe lang het daarna nog zal duren voordat de boetebevoegdheid daadwerkelijk in de wet is opgenomen. Dat is immers afhankelijk van de snelheid van behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. Daarvoor zal in ieder geval van belang zijn in hoeverre de aangekondigde "nota van wijziging" de bestaande vragen van de kamerleden over de precieze reikwijdte van de meldplicht datalekken beantwoordt.

Overigens voorlopig geen wijzigingen in WBP

Zeker zo interessant om te zien is dat de Minister ook aankondigt dat voor diverse andere toezeggingen de ontwikkelingen met betrekking tot de privacyverordening worden afgewacht.

Uit de reactie van de Minister blijkt namelijk dat aan de Kamer was toegezegd om bij de volgende wijziging van het Wbp:

  1. het risico van mission creep by design mee te nemen;

  2. te bezien in hoeverre de openbaarmaking van de adviezen van de Wbp moet plaatsvinden;

  3. de bestuurlijke boete mogelijk te maken voor overtreding van materiële normen van de Wbp;

  4. algemene en specifieke transparantieverplichtingen te introduceren; en

  5. te zorgen dat de correctiemogelijkheid van onjuiste gegevens voor burgers, handen en voeten krijgt.


Alleen punt 3 wordt nu concreet vormgegeven, voor de overige punten kondigt de Minister aan dat deze "zullen worden bezien tegen achtergrond van EU-verordening gegevensbescherming". Ik begrijp dat aldus dat de ontwikkelingen van de privacyverordening zullen worden afgewacht. Dat betekent dat eerst helderheid zal moeten komen over de voortgang van die verordening. Tot die tijd gebeurt er op het vlak van de punten 1, 2, 4 en 5 dus vermoedelijk niets (zij het dat het wel voor de hand ligt dat in ieder geval punt 4 en 5 door de rechtspraak nader zullen worden ingevuld, zie bijv. het recente arrest van het Hof van Justitie over het inzagerecht).