Zoeken
  1. De regels voor celebrity marketing op social media

De regels voor celebrity marketing op social media

Is een Instagram ‘post’ bij een foto van model Doutzen Kroes is in strijd met de Reclamecode Social Media? Deze vraag is inzet geweest  van een procedure voor de Reclame Code Commissie.Instagram postOnderwerp van geschil is een foto van Doutzen Kroes die op een trap zit in een ogenschijnlijk huiselijke omgeving. Onder de foto staat:“doutzen When the kids are finally asleep and you need a glass of wine… Het leven is niet altijd zo picture perfect zoals we op social media laten zien :) Post jij...
Artikel | 31 oktober 2017 | Joost Becker
Is een Instagram ‘post’ bij een foto van model Doutzen Kroes is in strijd met de Reclamecode Social Media? Deze vraag is inzet geweest  van een procedure voor de Reclame Code Commissie.

Instagram post


Onderwerp van geschil is een foto van Doutzen Kroes die op een trap zit in een ogenschijnlijk huiselijke omgeving. Onder de foto staat:

“doutzen When the kids are finally asleep and you need a glass of wine… Het leven is niet altijd zo picture perfect zoals we op social media laten zien :) Post jij ook eens de ongefilterde, alledaagse kant van jezelf?!

#natureliswelzolekker”.

Er wordt bezwaar gemaakt tegen deze uiting op social media. De klacht luidt dat in de post niet duidelijk is vermeld dat deze gebaseerd is op een betaalde samenwerking met Rivella, terwijl er zo'n samenwerking zou zijn. Volgens klaagster blijkt de betaalde samenwerking uit de vermelding “#natureliswelzolekker”, die deel uitmaakt van een campagne die Rivella is gestart.

Celebrity marketing


Ook Instagram posts gelden als reclame via social media, waarop de Reclamecode Social Media van toepassing is:
In de uiting wordt Rivella niet direct genoemd, maar een deel van het publiek zal de tekst “Naturel is wel zo lekker” herkennen en begrijpen als aanprijzing voor Rivella. Voor wie de tekst niet kent, gaat de Commissie er van uit dat men na het klikken op de hashtag “#natureliswelzolekker” naar een pagina wordt geleid waaruit blijkt dat het om een aanprijzing van Rivella gaat. Op grond van het voorgaande is sprake van een directe dan wel indirecte aanprijzing van Rivella.

Deze vorm van celebrity marketing dient dus aan de Reclamecode Social Media te voldoen

Reclamecode Social Media


In artikel 3 sub a van de Reclame Code Social Media (RSM) staat dat reclame via social media duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn en in artikel 3 sub b RSM staat dat indien een vergoeding in geld of in natura wordt ontvangen van de adverteerder, dit uitdrukkelijk dient te worden vermeld in de uiting. Dit kan bijvoorbeeld door de toevoeging #spon (gesponsord), #adv (advertentie) of #prom (promoted).

In de uiting van Rivella is de betaalde samenwerking niet vermeld, noch is gebruik gemaakt van een toevoeging die duidelijk maakt dat sprake is van een betaalde samenwerking. De Reclame Code Commissie acht de uiting daarom in strijd met artikel 3 sub a en b RSM.

Inzet Instagram voor celebrity marketing


Het blijft opletten geblazen bij de inzet van social media als vorm van marketing, zeker indien daar celebrity voor wordt gebruikt. Als er een relevante relatie is zoals bedoeld in de RSM dient dat in beginsel duidellijk gemaakt te worden aan het publiek.

Joost Becker, advocaat reclamerecht