De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De vier meest gemaakte juridische fouten in webshops

De vier meest gemaakte juridische fouten in webshops

Op grond van de wet ben je als webshopeigenaar verplicht om voorafgaand aan, en na de aankoop van een product, informatie te verstrekken aan de consument over onder andere de prijs van de aangeboden producten, de kenmerken van die producten en de wijze van betaling en levering.
Auteur artikelLisette Gotink
Gepubliceerd06 april 2020
Laatst gewijzigd07 april 2020
Leestijd 

Het niet voldoen aan deze zogenoemde informatieverplichtingen kan verstrekkende gevolgen hebben. Een klant kan in dat geval de overeenkomst bijna altijd ontbinden. De (retour)kosten die hij daarbij maakt, komen in principe voor jouw rekening. En als jij de rechter vraagt een klant te veroordelen om een factuur te betalen, wijst hij deze vordering pas toe na getoetst te hebben of aan deze verplichtingen is voldaan. Tot slot kan de Autoriteit Consument en Markt fikse boetes opleggen.

In de praktijk zijn dit de punten waarop het het vaakst misgaat.

1. Alleen de handelsnaam vermelden in de webshop

De fout die wij vrijwel altijd terugzien is het enkel vermelden van een handelsnaam, terwijl de onderneming onder een andere naam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Dit is echter wel verplicht: met alleen een handelsnaam is het lastig(er) voor de consument om vast te stellen wie jij bent. Vermeld dus altijd zowel de handelsnaam als de naam waaronder je onderneming staat ingeschreven!

2. Overige cruciale informatie is niet continu beschikbaar

De wet stelt verder dat cruciale informatie continu beschikbaar moet zijn. Dus ook vóórdat een consument aan het bestelproces begint. In een webshop moet duidelijk en makkelijk te vinden zijn wie je bent en waar je bent gevestigd. Dat kan je realiseren door bijvoorbeeld onderaan de website een balk op te nemen met de volgende informatie:

 • De naam, inclusief de rechtsvorm van jouw onderneming zoals die staat ingeschreven in het register van de KvK
 • Het KvK-nummer van de onderneming
 • Het adres waarop de onderneming is ingeschreven in het register van de KvK
 • Contactgegevens, waaronder een e-mailadres

Zorg er daarbij wel voor dat die balk ook echt altijd beschikbaar is!

Ook is het belangrijk om in de webshop duidelijke informatie te vermelden over de producten of diensten die je verkoopt. Op de productpagina moet informatie staan over:

 • De prijs van de producten, inclusief btw en eventuele andere kosten
 • Een duidelijke omschrijving van de producten, en bijvoorbeeld technische informatie, bijsluiters, en de grootte van het product

3. Geen bevestigings(mail) versturen

Wanneer een consument besluit om een product of een dienst op jouw webshop te kopen, is het van belang om de overeenkomst aan de consument te bevestigen: anders komt deze mogelijk niet tot stand en hoeft de consument niet te betalen.

In de bevestiging dien je naast de hierboven vermelde cruciale informatie, jouw algemene voorwaarden op te nemen én dien je te vermelden dat de consument recht heeft op ontbinding van de overeenkomst (zie punt 4 hieronder).

Die bevestiging moet op een ‘duurzame gegevensdrager’ worden verstrekt. Dat is bijvoorbeeld:

 • Een e-mail;
 • Een account waartoe een de consument permanent toegang heeft;
 • Een bevestiging die per post wordt verstuurd;
 • Een USB-stick;

4. Niet informeren over het recht van ontbinding

Bij online aankopen heeft een consument bijna altijd het recht om de koop binnen 14 dagen te ontbinden, zonder opgave van redenen. Dit recht moet duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de consument, bijvoorbeeld in de webshop zelf en in de bevestiging van de aankoop. Daarnaast dien je een brief voor ontbinding mee te sturen. Een modelbrief is hier te vinden.

Doe je dit niet? Dan wordt de termijn van 14 dagen verlengd tot 12 maanden. Dat betekent dat je 12 maanden lang het risico loopt dat de consument de overeenkomst toch nog ontbindt, en jij het aankoopbedrag moet terugbetalen aan de consument.

Kom je er gedurende deze 12 maanden achter dat je bent vergeten de consument op de hoogte te brengen van het ontbindingsrecht, en doe je het dan alsnog? Dan begint de termijn van 14 dagen te lopen vanaf het moment dat je aan deze verplichting voldoet.

En dat is nog niet alles

Let wel, dit zijn nog maar de meest gemaakte fouten met betrekking tot informatieverplichtingen. Er zijn echter nog meer van deze verplichtingen. Als webshopeigenaar moet je bijvoorbeeld ook duidelijkheid verschaffen over:

 • de algemene voorwaarden
 • de betalingswijze en mogelijkheden
 • de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen (zoals een informatienummer)
 • de levering van het product

Bovendien moet ook de webshopeigenaar voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u weten of uw website voldoet aan al deze vereisten? Wij voeren graag een websitecheck voor u uit. Meer informatie vindt u hier.

 

Photo by Hal Gatewood on Unsplash