1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht verruiming ketenregeling

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht verruiming ketenregeling

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het koolmeesje beheerst ons al het hele jaar. Denkt u bij de WAB ook aan het overgangsrecht ketenregeling?
Leestijd 
Auteur artikel Jaleesa van den Hof
Gepubliceerd 08 augustus 2019
Laatst gewijzigd 08 augustus 2019

Eerder deze week berichtten wij u dat u bij de voorbereidingen op de WAB ook moet denken aan het overgangsrecht. Dinsdag is het overgangsrecht rondom de berekening van de transitievergoeding besproken, gister het overgangsrecht omtrent oproepovereenkomsten en vandaag passeert het overgangsrecht ten aanzien van de ketenregeling de revue. In ons artikel van 14 mei 2019 hebben wij stilgestaan bij de verruiming van de ketenregeling. Maar hoe zit het met het overgangsrecht ten aanzien van de verruiming van de ketenregeling? Worden arbeidsovereenkomsten die in 2019 zijn aangegaan waarvan duidelijk is dat deze in 2020 de termijn van twee jaar overschrijden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe het overgangsrecht ten aanzien van de ketenregeling moet worden uitgelegd.

Verruiming ketenregeling

Onder de WAB wordt de ketenregeling verruimd tot de formule 3x3x6. Dit betekent dat het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd drie blijft, maar de maximale duur van deze overeenkomsten verruimd wordt van twee naar drie jaar. De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft ongewijzigd. Ook ten aanzien van deze formule bestaan enkele uitzonderingen – zoals maar niet beperkt tot bestuurders van rechtspersonen, seizoenswerk en vervanging in het onderwijs wegens ziekte – maar deze zal ik hier niet verder behandelen.

Overgangsrecht

De nieuwe formule 3x3x6 kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat deze op 1 januari 2020 direct in werking treedt. Maar hoe zit het dan met arbeidsovereenkomsten gesloten in 2019 waarvan je op dat moment al weet dat deze in 2020 de twee jaarstermijn overschrijdt? Dit blijven arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het gaat er namelijk om welke formule van toepassing is op het moment dat de tweejaarstermijn wordt overschreven. Ter illustratie twee voorbeelden:

 

Conclusie

Aangezien geen overgangsrecht van toepassing is, is het van belang om bij het aangaan van een tweede of derde arbeidsovereenkomst te bedenken wanneer de termijn van twee jaar wordt overschreden. Is dit moment gelegen in 2020? Dan blijft de arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Is dit moment gelegen in 2019? Dan wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tot zo ver het overgangsrecht van de ketenregeling. Heeft u hier vragen over ? Neem dan gerust contact met ons op via 024 -381 31 22.