1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Distributeur die merk en handelsnaam kaapt bestraft

Distributeur die merk en handelsnaam kaapt bestraft

Distributeurs die aan de haal gaan met namen van hun producent zijn gewaarschuwd. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 25 juni 2009 dat hier tegen op te treden valt, zelfs wanneer die producent zijn IE-rechten niet op orde heeft.Onderhandeld over aanstelling als distributeurHet Amerikaanse Niznick verhandelt al jaren in de USA en enkele andere landen, maar niet in Nederland, onder de naam “Implant Direct” tandheelkundige producten.Niznick onderhandelde met twee Nederlandse vennootschappen over...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 17 juli 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Distributeurs die aan de haal gaan met namen van hun producent zijn gewaarschuwd. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 25 juni 2009 dat hier tegen op te treden valt, zelfs wanneer die producent zijn IE-rechten niet op orde heeft.

Onderhandeld over aanstelling als distributeur

Het Amerikaanse Niznick verhandelt al jaren in de USA en enkele andere landen, maar niet in Nederland, onder de naam “Implant Direct” tandheelkundige producten.Niznick onderhandelde met twee Nederlandse vennootschappen over een distributeurschap. Die onderhandelingen lopen spaak.

Beoogde distributeur kaapt domeinnamen en merk producent

Ondertussen krijgen de Nederlandse vennootschappen de domeinnaam implantdirect.nl in handen. Enige tijd later registreren zij nog enkele andere domeinnamen. Op al deze websites presenteren zij zich als "Implant Direct". Bovendien registreren zij een Benelux beeldmerk "implant direct". Niznick wendt zich tot de rechter.

Geen Nederlandse handelsnaam gevoerd door Amerikaanse producent

De rechter overweegt dat Niznick geen beroep toekomt op het handelsnaamrecht. Zij is namelijk niet eerder in Nederland onder de naam "Implant Direct" actief geweest. Het lijkt er volgens de rechter juist op dat de Nederlandse vennootschappen deze handelsnaam als eerste in Nederland zijn gaan voeren en zo een geldige handelsnaam hebben verkregen (zie ook [intlink id="256"]mijn eerdere blogbericht over handelsnamen[/intlink]).

Merk niet te kader trouw gedeponeerd door beoogd distributeur

Niznick stelt dat het merk van de Nederlandse vennootschappen te kwader trouw is geregistreerd. Kwade trouw wil kortweg zeggen dat een merk tegen beter weten in is geregistreerd voor een teken dat al door een ander wordt gevoerd. Dat is een reden om het merk in de procedure buiten beschouwing te laten.

De rechter oordeelt dat juist omdat de Nederlandse vennootschappen een oudere handelsnaam lijken te hebben, haar merkinschrijving niet te kwader trouw is. De rechtbank had op grond van [intlink id="220" type="post"]recente jurisprudentie van het Hof van Justitie[/intlink] mogelijk ook anders kunnen oordelen.

Onrechtmatig om de (geldige) namen en merken te voeren

Het wordt de Nederlandse vennootschappen toch verboden nog langer gebruik te maken van "Implant Direct". Verder moeten zij de gewraakte domeinnamen aan de Amerikaanse vennootschap overdragen.

Omdat de Nederlandse bedrijven enkele maanden over samenwerking met Niznick hebben onderhandeld, een "roadshow" ter introductie van Implant Europe hebben georganiseerd en niet eerder het teken "Implant Direct" hebben gebruikt. Daar komt bij dat de andere domeinnamen, naast implantdirect.nl, geregistreerd zijn toen zij al door Niznick waren aangesproken op hun gedrag.

De rechter overweegt letterlijk: "De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producten ook in Nederland te gelde te maken".

Slotopmerking

De uitkomst van de zaak is voor dit geval volgens mij zeker te billijken. Wel zou het denk ik juister zijn geweest wanneer het merkdepot te kwader trouw zou zijn geoordeeld, zodat het merk in de procedure buiten beschouwing zou kunnen worden gelaten. De veroordeling op grond van onrechtmatige daad zou dan beperkt kunnen zijn tot het gebruik van de handels- en domeinnamen.