1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een ziekmelding ná het indienen van een ontslagaanvraag kan ontslag frustreren!

Een ziekmelding ná het indienen van een ontslagaanvraag kan ontslag frustreren!

Het is de meeste werkgevers bekend dat een zieke werknemer niet gemakkelijk kan worden ontslagen. Maar wat als een werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend?
Leestijd 
Auteur artikel Aletha Dera-ten Bokum
Gepubliceerd 11 januari 2018
Laatst gewijzigd 06 augustus 2021

Ziekmelden na ontslag 

Het is de meeste werkgevers bekend dat een zieke werknemer niet gemakkelijk kan worden ontslagen. Maar wat als een werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever voor hem/haar bij het UWV een ontslagaanvraag heeft ingediend?

Bij het antwoord op deze vraag is het samenspel tussen een tweetal omstandigheden doorslaggevend:
(1) Wanneer heeft UWV de ontslagaanvraag ontvangen?
(2) Wanneer is de ziekmelding gedaan?

Heeft UWV de ontslagaanvraag op een eerdere datum ontvangen dan dat de werknemer zich ziek meldt, dan zit je als werkgever ‘veilig’. Het opzegverbod tijdens ziekte is in dat geval niet van toepassing.

Werknemer meldt zich ziek na opzegging 

Maar wat geldt er als de ontslagaanvraag door UWV wordt ontvangen en een werknemer zich vervolgens nog op diezelfde datum ziek meldt? UWV (en later kantonrechter Apeldoorn) bogen zich over deze vraag in een zaak waarbij de feiten kort samengevat als volgt waren:

- De werkgever in kwestie had op 16 maart 2017 een ontslagaanvraag ingediend (wegens bedrijfseconomische redenen);
- UWV had deze ontslagaanvraag op 17 maart 2017 om 07:35 uur ontvangen;
- De betrokken werkneemster meldde zich op 17 maart 2017 om 16:30 uur ziek.

Het opzegverbod is van toepassing 

De ziekmelding vond dus plaats op een moment nadat UWV de ontslagaanvraag reeds ontvangen had. Toch oordeelde UWV dat het opzegverbod van toepassing is. De motivering van UWV is dat een redelijke toepassing van het wetsartikel dat het opzegverbod tijdens ziekte regelt meebrengt dat het belang van een werknemer dient te prevaleren als de arbeidsongeschiktheid (ziekte) is ontstaan op dezelfde dag als waarop de ontslagaanvraag door UWV is ontvangen. UWV verwees hierbij naar de parlementaire geschiedenis bij het wetsartikel. Hiermee werd het ontslag van de werkneemster in kwestie gefrustreerd.

Ziekmelding werkt terug 

Deze zaak maakt duidelijk dat een ziekmelding terugwerkt tot 0:00 uur van diezelfde dag en (daarmee) de timing bij het indienen van een ontslagaanvraag van cruciaal belang is. Dit geldt met name als uw inschatting als werkgever is dat uw werknemer zich zal ziekmelden als hij/zij hoort dat een ontslagprocedure gestart is. Mijn advies: verifieer na indiening bij UWV of de ontslagaanvraag is ontvangen en wacht altijd minimaal één dag met het informeren van een werknemer over de gestarte ontslagprocedure.

Kortstondige arbeidsongeschiktheid 

NB: Als het opzegverbod bij ziekte van toepassing is, maar redelijkerwijs te verwachten valt dat dit opzegverbod binnen 4 weken na de dag waarop het UWV op de ontslagaanvraag beslist niet meer zal gelden, kan/zal UWV alsnog ontslagtoestemming verlenen. Kortstondige arbeidsongeschiktheid na het ontvangen van een ontslagaanvraag door UWV hoeft een ontslag dus niet te frustreren. U heeft er dus baat bij om kortstondige arbeidsongeschiktheid richting UWV aannemelijk te maken. Bij dat proces assisteren wij u graag.

Contact met onze arbeidsrechtadvocaten

U kunt contact opnemen met mijzelf, Aletha Dera (026-3538344 of dera@dirkzwager.nl) of één van de andere specialisten van het team Ziekte en Arbeidsongeschiktheid van Dirkzwager: Buby den Heeten (026-3538486 of denHeeten@dirkzwager.nl) of Cas Jacobs (026-3538303 of jacobs@dirkzwager.nl).

 

Ziekmelden na ontslag - Werknemer meldt zich ziek na opzegging