De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eerste Kamer neemt Wkkgz aan

Eerste Kamer neemt Wkkgz aan

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 6 oktober 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aangenomen. Alleen de CDA-fractie stemde grotendeels tegen.Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 29 september 2015 is een motie ingediend. De motie beoogt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ook onder de reikwijdte van de Wkkgz te laten vallen. In de Wmo 2015 zijn echter reeds bepalingen over kwaliteit en klachtafhandeling opgenomen. Indien de hulpverlening op grond v...
Leestijd 
Auteur artikel Lieske de Jongh (uit dienst)
Gepubliceerd 06 oktober 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 6 oktober 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aangenomen. Alleen de CDA-fractie stemde grotendeels tegen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 29 september 2015 is een motie ingediend. De motie beoogt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ook onder de reikwijdte van de Wkkgz te laten vallen. In de Wmo 2015 zijn echter reeds bepalingen over kwaliteit en klachtafhandeling opgenomen. Indien de hulpverlening op grond van de Wmo 2015 dus onder de reikwijdte van de Wkkgz zou moeten worden gebracht, zoals de indieners van de motie willen, moet de Wmo 2015 aangepast moeten worden. Een enkele wijziging bij algemene maatregel van bestuur volstaat niet. De inhoud van een lagere regeling, zoals een algemene maatregel van bestuur, kan namelijk de inhoud van de hogere regeling, de wet, niet wijzigen.

Door deze omstandigheden heeft de minister zich in haar brief van 5 oktober 2015 op het standpunt gesteld dat zij meer tijd nodig heeft om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om uitvoering te kunnen geven aan de motie. Zij komt daar later bij de Eerste Kamer op terug.

De motie is in afwachting van de reactie van de minister nog niet in stemming gebracht.