De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geschilleninstantie zorgcontractering geïnstalleerd

Geschilleninstantie zorgcontractering geïnstalleerd

Op 2 juni 2016 is, met steun van ZN en vele brancheorganisaties, de ‘Geschilleninstantie zorgcontractering’ in het leven geroepen door middel van ondertekening van een convenant. Daarmee is voor het eerst sprake van een aparte geschillenregeling voor de beslechting van geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over zorgcontractering.  De instantie kan geschillen beslechten die zien op precontractuele en contractuele geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Er zijn proc...
Auteur artikelKoen Mous
Gepubliceerd09 juni 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 2 juni 2016 is, met steun van ZN en vele brancheorganisaties, de ‘Geschilleninstantie zorgcontractering’ in het leven geroepen door middel van ondertekening van een convenant. Daarmee is voor het eerst sprake van een aparte geschillenregeling voor de beslechting van geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over zorgcontractering.

 De instantie kan geschillen beslechten die zien op precontractuele en contractuele geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Er zijn procedures ontwikkeld voor mediation, bindend advies en arbitrage. De installatie van de geschillencommissie heeft ten doel een snel, laagdrempelig en effectief alternatief te bieden voor een gang naar de civiele rechter. De uitvoering van de geschilleninstantie wordt ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

 Uitgangspunt is dat de kosten van de NAI-procedure voor rekening komen van de in het ongelijk gestelde partij. Dit laatste kan in de praktijk betekenen dat de drempel om naar de geschilleninstantie te gaan als hoog wordt ervaring. Een procedure bij de geschilleninstantie zal namelijk al snel duurder zijn dan een procedure bij de civiele rechter. Overigens wordt voor wat de kostentoedeling wel een uitzondering gemaakt voor kleine zorgaanbieders. Daar zullen grote zorgaanbieders echter geen beroep op kunnen doen. Zij lopen het risico opgescheept te worden met forse kosten. Mogelijk betekent dit deze aanbieders enkel geschillen met een fors financieel belang zullen voorleggen aan de geschilleninstantie. Daar staat tegenover dat de geschilleninstantie, als het goed is, gespecialiseerde mediators, bindend adviseurs en arbiters inzet ter beslechting van geschillen en hopelijk ook sterk probleemoplossend te werk zal gaan. In zoverre valt de installatie van deze geschilleninstantie vooral toe te juichen.

 De toekomst zal moeten uitwijzen of deze geschilleninstantie daadwerkelijk een volwaardig alternatief vormt voor de civiele rechter.
Beoordeel dit artikel