De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) opgericht. Uit de rapportage Signalen zorgfraude 2017 blijkt dat er in vergelijking met 2016 vorig jaar een enorme toename van meer dan 50% in het aantal signalen van zorgfraude is binnengekomen bij het IKZ. De verwachting is dat het aantal signalen alleen maar zal toenemen door intensievere samenwerking en informatiedeling en meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.
Auteur artikelLidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd11 juli 2018
Laatst gewijzigd11 juli 2018
Leestijd 

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) opgericht. Uit de rapportage Signalen zorgfraude 2017 blijkt dat er in vergelijking met 2016 vorig jaar een enorme toename van meer dan 50% in het aantal signalen van zorgfraude is binnengekomen bij het IKZ. De verwachting is dat het aantal signalen alleen maar zal toenemen door intensievere samenwerking en informatiedeling en meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Informatie Knooppunt Zorgfraude
Het IKZ is een samenwerkingsverband dat sinds enkele jaren bestaat om meer samenwerking te realiseren om zorgfraude te bestrijden. De samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezighouden met toezicht en opsporing in de zorg, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Openbaar Ministerie (OM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Rapportage zorgfraude 2017
Ieder jaar publiceert het IKZ een rapportage over zorgfraude. In totaal zijn in 2017 675 signalen ontvangen over fraude in de zorg bij het IKZ. Een aantal punten vielen hierbij in het bijzonder op. Het gros van de signalen komt van de NZa, maar ook van het CIZ, Inspectie SZW, ZN en de IGJ komen veel aanwijzingen voor zorgfraude. De meeste signalen hebben betrekking op de mondzorg, waaronder tandartsenpraktijken. Verder is er een opvallend hoog aantal signalen in de wijkverpleging en in de pgb-zorg. Het grootste gedeelte van de meldingen heeft ten slotte betrekking op ‘upcoding’ (waarbij een duurdere behandeling wordt gedeclareerd dan dat er wordt geleverd) en vervalsing van declaraties.

Meer toezicht en handhaving verwacht in de toekomst
Opvallend aan de rapportage zorgfraude 2017 is verder dat steeds meer signalen uit onderzoek van de bij de IKZ aangesloten samenwerkingspartners komen. Dit heeft te maken met een steeds actievere en intensievere samenwerking tussen de aangesloten partners. Wij schreven hierover in een eerder artikel dat deze samenwerking en de mogelijkheden gegevens uit te wisselen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog meer zal toenemen. Daar komt bij het OM ongelimiteerde toegang heeft tot informatie uit het IKZ, waardoor de mogelijkheden om strafrechtelijk te handhaven alleen maar vergroot worden. Hieruit blijkt nog maar eens duidelijk dat de minister van VWS zorgfraude keihard wil aanpakken.

Staat bij uw zorginstelling een toezichthouder of het OM op de stoep in verband met een verdenking van zorgfraude en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Neem dan contact op met Luuk Arends en Lidewij Bergsma.