Zoeken
  1. Het merkenrecht gaat veranderen. Wat moet u weten?

Het merkenrecht gaat veranderen. Wat moet u weten?

Het zomerreces van het Europese Parlement eindigt op 31 augustus 2015. De bedoeling is dat er binnen een aantal weken na het zomerreces gestemd gaat worden over het zogenaamde “trademark reform package”. De Europese Raad moet formeel ook nog stemmen over het trademark reform package, dat het merkenrecht gaat veranderen.De veranderingen houden het volgende in:-          een voorstel tot wijziging van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk;-          een voorstel tot herschikking van...
Artikel | 17 augustus 2015 | Joost Becker
Het zomerreces van het Europese Parlement eindigt op 31 augustus 2015. De bedoeling is dat er binnen een aantal weken na het zomerreces gestemd gaat worden over het zogenaamde “trademark reform package”. De Europese Raad moet formeel ook nog stemmen over het trademark reform package, dat het merkenrecht gaat veranderen.

De veranderingen houden het volgende in:

-          een voorstel tot wijziging van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk;

-          een voorstel tot herschikking van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG.

De tekst van de bovengenoemde voorstellen is vrijwel definitief omdat de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad het eens zijn geworden over de inhoud van beide voorstellen.

Wat is het doel van het nieuwe merkenrecht?

Er worden grosso modo drie doelen nagestreefd met de voorstellen.

De voorstellen houden in:

  1. meer harmonisatie van het nationale en het Europese merkenrecht;

  2. gemakkelijker en efficiënter registreren van een merk;

  3. de positie van de merkhouder wordt versterkt.


Welke veranderingen van het merkenrecht komen er?

De voorstellen zullen het merkenrechtelijk stelsel niet compleet gaan veranderen. In het kader van de hiervoor besproken doelen, wordt de tekst van zowel de verordening als de richtlijn evenwel gewijzigd. Hieronder zullen een aantal belangrijke veranderingen worden besproken.

Het inschrijven van een merk wordt makkelijker

Een merk moest altijd grafisch weergegeven kunnen worden, anders was het niet mogelijk om het als merk in te schrijven in het register. Dit maakte het lastig om bijvoorbeeld een geluid als merk in te schrijven. Dit werd soms opgelost door een notenbalk op te nemen in de merkinschrijving, maar de meeste mensen herkennen niet welk geluid die notenbalk moet voorstellen (denk aan de notenbalk van Für Elise). Dit gaat veranderen. Het trademark reform package brengt met zich mee dat merken ook op een andere manier kunnen worden weergegeven. Een geluid zal bijvoorbeeld ingeschreven kunnen worden als merk door een mp3 bestand het geluid te registreren.

Het inschrijven van een merk wordt goedkoper

Het registreren van een merk wordt niet alleen makkelijker, maar ook goedkoper. Uit de voorstellen blijkt dat een Europees merk al geregistreerd kan worden vanaf € 850.

Er komen meer gronden waarop een merk geweigerd kan worden

Merkinschrijvingen mogen dan wel makkelijker en goedkoper worden, maar de gronden waarop een merkaanvraag geweigerd kan worden breiden zich ook uit. Een voorbeeld hiervan is dat een merkaanvraag geweigerd kan worden omdat niet de vorm, maar een ander kenmerk door de aard van de waar wordt bepaald.

Er komen meer mogelijkheden om op te treden tegen piraterij

Een merkhouder krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen piraterij. Zo krijgt de merkhouder in beginsel de mogelijkheid om op te treden tegen goederen die binnen het douanegebied van de EU of de lidstaat worden gebracht. Niet is vereist dat de goederen ook daadwerkelijk zijn bestemd om in de betreffende lidstaat of de EU op de markt te worden gebracht. Tegen zogenaamde goederen “in transit” kan in beginsel dus opgetreden worden.

In het kader van piraterij wordt het voor een merkhouder ook makkelijker om op te treden tegen bepaalde handelingen die plaatsvinden vóórdat er inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht. Zo zal het in beginsel mogelijk zijn om op te treden tegen iemand die een voorraad counterfeit goederen heeft.

De oppositietermijn wordt verkort

Wanneer het gaat om internationale inschrijvingen, waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen als beschermingsgebied, heeft de merkhouder momenteel nog tot negen maanden na publicatie van die inschrijving de tijd om oppositie in te stellen. Met de komst van het trademark reform package, zal deze termijn met vijf maanden worden verkort.

Er komt een administratieve procedure voor nietigheid en verval

Nietigheid of verval van een merk moet in de toekomst ook ingeroepen kunnen worden bij een nationaal merkenbureau. Voor Nederland zal dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) zijn. Dit bureau moet een administratieve procedure gaan aanbieden waarin de nietigheid of het verval van een merk kan worden ingeroepen. Uiteraard blijven ook de nationale rechters ook bevoegd om over nietigheid en verval te oordelen.

Merkinbreuk en merkbeperkingen

Onder de nieuwe regelingen zijn voorts een aantal aanpassingen aangebracht voor wat betreft inbreuk op merkrechten en de op merkenrechten geldende beperkingen.

Wanneer treden de veranderingen in werking?

Het is mogelijk dat we al snel veranderingen zullen zien. Indien het voorstel tot wijziging van de verordening definitief wordt goedgekeurd en gepubliceerd, dan treden de meeste veranderingen al na 90 dagen in werking. Bij de richtlijn ligt dit iets anders. Lidstaten hebben drie jaar de tijd om de nieuwe bepalingen van de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Wat betekent het nieuwe merkenrecht voor uw onderneming?

Merkbescherming is voor ondernemers van groot belang. Door het gebruik van merken onderscheiden ondernemingen zich immers, met hun waren en diensten, van de concurrentie. Met een merk kan de marktpositie worden afgebakend en vergroot. Omdat zowel het Europese als het nationale merkensysteem gaat veranderen door de nieuwe regels, is kennis van het nieuwe merkenrecht voor alle (aanstaande) merkhouders dan ook van groot belang.

Uiteraard zijn de hierboven genoemde veranderingen nog maar het topje van de ijsberg. Wilt u meer weten omtrent de veranderingen in het merkenrecht of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dirkzwager zal de komende tijd artikelen blijven publiceren over het nieuwe merkenrecht om de verschillende zaken die gaan veranderen te bespreken.

Joost Becker, advocaat merkenrecht