De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Huisartsen zouden patiëntendossier onvoldoende op orde hebben

Huisartsen zouden patiëntendossier onvoldoende op orde hebben

Volgens een recent onderzoek van de consumentenbond zouden huisartsen het dossier van hun patiënten onvoldoende op orde hebben. Veertig patiënten hebben op verzoek van de consumentenbond hun dossier opgevraagd bij hun huisarts en dit dossier beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Daaruit bleek dat tweederde van de onderzochte dossiers niet volledig waren.Op 23 mei 2014 heeft de minister van VWS per brief gereageerd op dit onderzoek naar aanleiding van Kamervragen die hierover zijn gestel...
Auteur artikelLuuk Arends
Gepubliceerd06 juni 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Volgens een recent onderzoek van de consumentenbond zouden huisartsen het dossier van hun patiënten onvoldoende op orde hebben. Veertig patiënten hebben op verzoek van de consumentenbond hun dossier opgevraagd bij hun huisarts en dit dossier beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Daaruit bleek dat tweederde van de onderzochte dossiers niet volledig waren.

Op 23 mei 2014 heeft de minister van VWS per brief gereageerd op dit onderzoek naar aanleiding van Kamervragen die hierover zijn gesteld. In deze reactie noemt de minister allereerst dat het zorgelijk is dat niet alle huisartsen hun dossier op orde hebben. Zij stelt dat het vaste inschrijftarief dat huisartsen jaarlijks voor hun patiënten ontvangen, onder meer bedoeld is om deze plicht na te komen. Vervolgens gaat zij in op het feit dat het verbeteren van de kwaliteit van de dossiers al enkele jaren hoog op de agenda staat bij huisartsen. Er is geïnvesteerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

 

Richtlijn adequate dossiervorming

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) heeft in 2012 een richtlijn ‘adequate dossiervorming met het EPD’ (ADEPD) opgesteld. Deze vormt de standaard  voor de inhoud van het EPD te staan. Door middel van zogeheten variabiliseringsgelden worden huisartsen gestimuleerd om deze richtlijn te implementeren. Jaarlijks is geldt daarvoor een speciaal thema. Dit jaar kunnen huisartsen in aanmerking komen voor variabiliseringsgelden als zij hun dossiers bijhouden volgens een aantal aspecten van de AEPD-richtlijn.

Het Nivel, de NHG en IQ-healthcare hebben bovendien een EPD-scan ontwikkeld. Aan de hand van deze scan kunnen huisartsen nagaan in hoeverre de kwaliteit van hun patiëntendossiers op orde zijn. Alle huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties (nu circa 380 praktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten) krijgen een EPD-scan. Verder kunnen verzekeraars de EPD-scan betrekken bij hun contractering van huisartsen.

 

Volledig dossier

De minister gaat verder in op het feit dat huisartsen bij een goede dossiervoering afhankelijk zijn van de informatie die zijn van anderen krijgen. Zij wijst hierbij nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijk­heid van patiënten om aan hun huisarts te melden welke middelen voor zelfzorg zij gebruiken. Zorgelijk vindt zij wel dat een aantal huisartsen labuitslagen niet (goed) in hun dossier had verwerkt of dat gegevens over behandelingen in ziekenhuizen niet compleet waren. In dit verband noemt zij nog het onderzoek dat de inspectie voor de gezondheidszorg op dit moment uitvoert naar de overdracht van medische en verpleegkundige gegevens van ziekenhuis naar andere zorgaanbieders, waaronder zorgaanbieders. Doel van dit onderzoek is beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de dossiervorming en op de mogelijke verbeterpunten. Het onderzoek wordt medio 2015 aan de Tweede Kamer toegezonden.

 

Huisartsen moeten werken aan goed dossier

De minister eindigt de brief met de opmerking dat het onderzoek van de consumentenbond een signaal is voor huisartsen om ervoor te zorgen dat zij hun dossiers snel op orde zijn. Huisartsen doen er goed aan dit signaal serieus te nemen, zeker ook gelet op de impliciete waarschuwing die de minister in haar brief geeft dat zorgverzekeraars in de toekomst bij hun contractering rekening kunnen houden met de uitkomsten van een EPD-scan.
Beoordeel dit artikel