1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inspectie start onderzoek naar gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

Inspectie start onderzoek naar gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat dit najaar starten met een uitgebreid onderzoek naar zogeheten verboden giften bij leveranciers van medische hulpmiddelen. Het is daarom van belang dat leveranciers van medische hulpmiddelen, zorginstellingen en zorgverleners zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Overtreders riskeren namelijk een boete van maar liefst €900.000,-.
Leestijd 
Auteur artikel Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 08 oktober 2018
Laatst gewijzigd 08 oktober 2018

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat dit najaar starten met een uitgebreid onderzoek naar zogeheten verboden giften bij leveranciers van medische hulpmiddelen. Het is daarom van belang dat leveranciers van medische hulpmiddelen, zorginstellingen en zorgverleners zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Overtreders riskeren namelijk een boete van maar liefst €900.000,-.

 

Verbod op gunstbetoon

Het uitgangspunt is dat gunstbetoon, zoals het geven van bonussen, kortingen en geschenken door leveranciers van medische hulpmiddelen aan onder meer zorginstellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars om de verkoop van medische hulpmiddelen te bevorderen, is verboden. Hierdoor wordt geprobeerd om oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen. Dit kan alleen anders zijn, wanneer zich één van de uitzonderingen op het verbod voordoet, zoals bijvoorbeeld de vergoeding van deelnamekosten voor productgerelateerde bijeenkomsten.

 

Handhavingsmogelijkheden IGJ sinds 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 is de Wet op de medische hulpmiddelen gewijzigd. Hierin is het verbod op gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector expliciet opgenomen. De Inspectie laat er geen gras over groeien en gaat dit najaar starten met een eerste onderzoek naar leveranciers van medische hulpmiddelen. Bij overtreding van het verbod riskeert de overtreder een bestuurlijke boete van maar liefst € 900.000,- die door de Inspectie kan worden opgelegd. Hierover informeerden wij u al in een eerder artikel.

 

Onderzoek IGJ

De Inspectie richt zich bij het onderzoek komend najaar (vooralsnog) op cardiologie, orthopedie en dentale implantaten. Voor het onderzoek kijkt de IGJ naar dienstverleningsovereenkomsten die leveranciers met zorgprofessionals hebben aangesloten. Ook zullen leveranciers overzichten moeten overleggen van bijeenkomsten die zij hebben georganiseerd of nog gaan organiseren. De verwachting is dat de Inspectie begin 2019 de resultaten van het onderzoek bekendmaakt.

 

Tot slot

De IGJ gaat voortvarend aan de slag met haar nieuwe handhavingsmogelijkheden om op te kunnen treden tegen verboden beïnvloeding in de medische hulpmiddelensector. Voor onder meer leveranciers van medische hulpmiddelen, zorginstellingen en zorgverleners is het, op straffe van een boete van € 900.000,- daarom van belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wilt u meer informatie over de regelgeving rondom gunstbetoon of heeft u te maken met handhaving door de Inspectie? Neem dan vrijblijvend contact op met Luuk Arends en Lidewij Bergsma.