1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Is het een werkgever toegestaan om een arbeidsmigrant zonder BSN laten werken (deel III)? (1)

Is het een werkgever toegestaan om een arbeidsmigrant zonder BSN laten werken (deel III)?

Op 25 november 2022 publiceerde de NOS een artikel over drie asielzoekers die de IND een ultimatum stelden voor het afgeven van een BSN. De asielzoekers gingen er in dat artikel (ten onrechte) van uit dat de IND daarover gaat én er in Nederland niet gewerkt mag worden zonder BSN. In deze blogreeks lichten wij toe op welke wijze een arbeidsmigrant zonder BSN in Nederland kan werken. In deze derde blog gaan wij in op de vraag of het anoniementarief achteraf gecorrigeerd kan worden, nadat de arbeidsmigrant bijvoorbeeld zijn BSN heeft verkregen.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 19 april 2023
Laatst gewijzigd 25 april 2023

Situatie tot 2023

Tot 2023 gold dat de verstrekking van missende informatie achteraf de toepasselijkheid van het anoniementarief door de werkgever niet verhindert. Het was daardoor niet mogelijk om eerdere inhouding(en) op basis van het anoniementarief te herstellen. De anonieme werknemer kon de eventueel te veel ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen nog wel terugkrijgen via zijn aangifte inkomstenbelasting.

Situatie vanaf 2023

Met ingang van 1 januari 2023 gelden er soepelere regels voor de correctie van een eerder toegepast anoniementarief. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin het ontbreken van het BSN niet volledig buiten de invloedsfeer van werkgever en werknemer ligt, omdat het BSN in eerste instantie te laat is aangevraagd. De werkgever past dan het anoniementarief toe totdat de werknemer de volledige/juiste informatie aanlevert. Vanaf dat moment mag de werkgever weer het reguliere tarief toepassen. Daarnaast mag de werkgever met ingang van 1 januari 2023 de eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief herstellen, voor zover de inhouding in hetzelfde jaar heeft plaatsgevonden (in 2023). Herstel van een in 2022 toegepast anoniementarief is (helaas) niet mogelijk.

Afsluiting blogreeks

In een blogreeks van drie blogs hebben wij toegelicht dat, anders dan veelal gedacht wordt, een vreemdeling die asiel heeft aangevraagd niet dient te beschikken over een BSN om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsvergunning. Daarnaast hebben wij toegelicht dat in beginsel de werkgever in het geval van het ontbreken van een BSN het anoniementarief moet toepassen. Wanneer het ontbreken van het BSN (volledig) buiten de invloedsfeer van de werkgever en werknemer valt, kan de toepassing van het anoniementarief voorkomen worden. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de mogelijkheden voor de correctie van een eerder toegepast anoniementarief bovendien ruimer. Laat u zich dus vooral niet van de wijs brengen door berichten dat werken zonder BSN niet mogelijk is.

Als u vragen heeft over het aannemen van werknemers zonder BSN en/of over het aannemen van werknemers afkomstig van buiten de EU/EER, neem dan gerust contact met ons op.