De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kritische vragen wetsvoorstel winstuitkering

Kritische vragen wetsvoorstel winstuitkering

Al eerder schreven wij in deze rubriek over het wetsvoorstel dat het (onder voorwaarden) mogelijk moet maken dat zorginstellingen winst uit kunnen keren aan private investeerders. Door de val van het Kabinet is (vooralsnog) onduidelijk wat er met dit wetsvoorstel zal gebeuren; niet onwaarschijnlijk is dat het wetsvoorstel controversieel zal worden verklaard, maar bij het schrijven van deze rubriek was dat nog niet bekend.Op 24 april jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn e...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 03 oktober 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Al eerder schreven wij in deze rubriek over het wetsvoorstel dat het (onder voorwaarden) mogelijk moet maken dat zorginstellingen winst uit kunnen keren aan private investeerders. Door de val van het Kabinet is (vooralsnog) onduidelijk wat er met dit wetsvoorstel zal gebeuren; niet onwaarschijnlijk is dat het wetsvoorstel controversieel zal worden verklaard, maar bij het schrijven van deze rubriek was dat nog niet bekend.

Op 24 april jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer wel verslag uitgebracht van haar bevindingen inzake het wetsvoorstel. Afgezien van de bekende partijpolitieke stellingnames, kwamen de leden van de diverse fracties ook met een aantal relevante vragen, zoals: hoe kan voorkomen worden dat de mogelijkheid van winstuitkeringen een ongewenst volumeopdrijvend effect heeft? En waarom wordt ervoor gekozen om het verbod van winstoogmerk in de AWBZ te handhaven?

Kritiek is er op de techniek van het wetsvoorstel: waarom gaat aan het doen van winstuitkeringen slechts een eenmalige kwaliteits- en veiligheidstoets vooraf en wordt niet gekozen voor een periodieke toetsing? Het wetsvoorstel kent verder een verbod om in de eerste drie jaar na de eerste private investering winstuitkeringen te doen. Waarom niet gekozen voor een langere termijn? Kamerleden wijzen erop dat in private equity constructies een termijn van zeven jaar niet ongebruikelijk is.

Ten slotte vragen Kamerleden om een reactie van de regering ten aanzien van het feit dat uit onderzoek van Medisch Contact blijkt dat 75 % van de medisch specialisten tegen het onderhavige wetsvoorstel zou zijn.