De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Labelsoft Experience 2012: Privacytoezicht in de zorg

Labelsoft Experience 2012: Privacytoezicht in de zorg

Op vrijdag 28 september werd door softwarebedrijf Labelsoft een symposium georganiseerd over de uitwisseling van medische persoonsgegevens in de eerstelijnsgezondheidszorg. Aanleiding van het symposium vormden twee onderzoeken die het het College Bescherming Persoonsgegevens bij twee huisartsenposten  respectievelijk heeft uitgevoerd en op dit moment uitvoert.  Het symposium besteedde aandacht aan de impact die een dergelijk onderzoek heeft voor de organisatie. Tevens werd ingegaan op de juri...
Auteur artikelLuuk Arends
Gepubliceerd10 oktober 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op vrijdag 28 september werd door softwarebedrijf Labelsoft een symposium georganiseerd over de uitwisseling van medische persoonsgegevens in de eerstelijnsgezondheidszorg. Aanleiding van het symposium vormden twee onderzoeken die het het College Bescherming Persoonsgegevens bij twee huisartsenposten  respectievelijk heeft uitgevoerd en op dit moment uitvoert.  Het symposium besteedde aandacht aan de impact die een dergelijk onderzoek heeft voor de organisatie. Tevens werd ingegaan op de juridische eisen waaraan elektronische informatieuitwisselingen in de (acute) huisartsenzorg moeten  voldoen. Duidelijk werd gemaakt dat het van belang is om goed voorbereid het onderzoek van het CBP in te gaan. Huisartsen(posten) dienen ervoor te zorgen dat zij de uitwisseling van elektronische patiënteninformatie goed hebben geborgd in de organisatie. Dat wil zeggen dat duidelijk vast moet liggen wie welke verantwoordelijkheden heeft, dat iemand niet informatie kan inzien als hij daartoe niet bevoegd is, en dat het raadplegen van patiënteninformatie zowel moet worden gelogd als gecontroleerd.

 Tevens werd ingegaan op het gegeven dat er grenzen kunnen zijn aan de mate waarin beveiliging van privacy wordt gerealiseerd. Het kan immers niet zo zijn dat door die beveiliging de patiëntenzorg in gevaar komt. Door zorgverleners wordt ervaren dat het CBP dit laatste nog onvoldoende onderkent.

In een lopend onderzoek is het belangrijk de bevindingen goed te volgen, tijdig te ageren tegen het conceptrapport en ook bezwaar te maken tegen openbaarmaking alvorens is ingestemd met het definitieve rapport. Het CBP heeft de neiging rapporten in een vroeg stadium openbaar te maken. Als er (vermeende) onjuistheden in het rapport staan kan openbaarmaking ten onrechte grote reputatieschade toebrengen aan betrokken organisaties. Het verdient daarom ook aanbeveling tijdig deskundige juridische ondersteuning te vragen.
Beoordeel dit artikel