1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Lastenverzwaring voor bedrijven en DGA?

Lastenverzwaring voor bedrijven en directeur grootaandeelhouders?

De regeringspartijen zijn in de laatste fase van de onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Ter dekking van de begroting wordt overwogen om de belasting voor bedrijven en hun aandeelhouders te verhogen.
Leestijd 
Auteur artikel Pieter Bernsen
Gepubliceerd 29 april 2022
Laatst gewijzigd 29 april 2022

Het kabinet overweegt onder andere de volgende maatregelen, welke mogelijk zelfs al in 2022 in werking zullen treden.

 • Beperken laag tarief vennootschapsbelasting tot € 200.000
  In 2022 betalen bedrijven 15% vennootschapsbelasting over winst tot € 395.000, daarboven wordt de winst met 25,8% belast. Overwogen wordt om het lage tarief voor de vennootschapsbelasting te beperken tot een winst van € 200.000, daarboven wordt dan reeds 25,8% vennootschapsbelasting geheven. 
 • Verhoging tarief box 2 naar 30% of 35%
  Directeur grootaandeelhouders (DGA) betalen 26,90% inkomstenbelasting over dividenden (of andere voordelen) die zij genieten uit hun vennootschap. Overwogen wordt om dit tarief te verhogen naar 30% of 35%. 
 • Verhoging gebruikelijk loon DGA
  Een DGA dient een gebruikelijk loon te genieten uit zijn vennootschap. Het gebruikelijk loon is in beginsel gelijk aan minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (waarbij geen sprake is van een aandeelhoudersrelatie tussen werkgever en werknemer). Overwogen wordt om de doelmatigheidsmarge van 75% af te schaffen. Het gebruikelijk loon is dan in beginsel gelijk aan minimaal 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 
 • Afschaffen 30%-regeling
  Bedrijven die werknemers aantrekken uit het buitenland mogen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan 30% van het salaris van die werknemers gedurende vijf jaar uitbetalen zonder inhouding van loonheffingen. Deze werknemers betalen bovendien in beginsel geen inkomstenbelasting over hun vermogen (box 3). Overwogen wordt de 30%-regeling af te schaffen.  

Naast deze maatregelen die voornamelijk bedrijven en hun aandeelhouders treffen, overweegt het kabinet ook om de verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 (van € 50.650 in 2022 naar € 80.000 in 2023)  uit te stellen. Daarnaast wordt gekeken of het overdrachtsbelastingtarief voor andere dan woningen waarin de koper zelf voor langere tijd gaat wonen kan worden verhoogd naar 10%. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de definitieve beslissingen van het kabinet.