De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.

Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezenDe zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met hoge regeldruk en diverse actieve toezichthouders (IGZ, NZa, ACM, CBP en de Inspectie SZW om een aantal voorbeelden te noemen). Toezichthouders deinzen er niet voor terug om zorginstellingen (publiekelijk) te benoemen als onderzoekssubjecten of ove...
Auteur artikelLuuk Arends
Gepubliceerd13 april 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezen
De zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met hoge regeldruk en diverse actieve toezichthouders (IGZ, NZa, ACM, CBP en de Inspectie SZW om een aantal voorbeelden te noemen). Toezichthouders deinzen er niet voor terug om zorginstellingen (publiekelijk) te benoemen als onderzoekssubjecten of overtreders. In het uiterste geval kan dat gepaard gaan met boetes en/of dwangsommen voor de betrokken zorginstellingen en natuurlijk personen. Het is daarom van belang dat overtredingen van geldende regelgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Dirkzwager kan daarbij helpen. In samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut organiseren wij vanaf 11 mei 2017 de Leergang Compliance Officer in de Zorg (LCOZ).

De LCOZ bestaat uit vijf cursusdagen. Op elke cursusdag wordt een module behandeld; u kunt de leergang in het geheel volgen of losse modules afnemen.
Module 1 (11 mei 2017): Introductie compliance, risicomanagement
Module 2 (7 juni 2017): Compliancepraktijk, monitoren en handhaven
Module 3 (21 september 2017): Juridisch compliance kader
Module 4 (12 oktober 2017): Externe toezichthouders
Module 5 (16 november 2017): Ethiek en communicatie

De LCOZ helpt medewerkers van zorginstellingen om de compliancefunctie op een passende manier in te bedden in hun organisatie. De LCOZ speelt daarbij in op compliance-onderwerpen (zoals de compliancecyclus, risicomanagement en ethiek) en de regels die in de praktijk tot complianceproblemen kunnen leiden (bijvoorbeeld privacywetgeving, de mededingingswet en de wet marktordening gezondheidszorg). De LCOZ zal compliance vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met toezichthouders (IGZ / NZa), compliance officers van diverse zorginstellingen, compliancedeskundigen van het NCI en ervaren advocaten.

Voor alle informatie over de leergang LCOZ en inschrijving, zie de website van het Nederlands Compliance Instituut. Tevens kunt zich wenden tot Sharon Karsten via 088 99 88 100 of karsten@compliance-instituut.nl. Wij kijken uit naar uw deelname.
Beoordeel dit artikel