De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Menzis staat akte van cessie weer toe

Menzis staat akte van cessie weer toe

Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland bij uitspraak d.d. 28 augustus 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5489) geoordeeld heeft dat Menzis onrechtmatig handelt door met ingang van 1 januari 2015 een cessieverbod te hanteren in haar polisvoorwaarden, heeft Menzis op 25 september 2015 besloten om een akte van cessie weer volledig toe te staan.Sinds 1 januari 2015 hanteerde Menzis een cessieverbod in haar polisvoorwaarden. Op basis van dit verbod was het verzekerden niet toegestaan om h...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 28 september 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland bij uitspraak d.d. 28 augustus 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5489) geoordeeld heeft dat Menzis onrechtmatig handelt door met ingang van 1 januari 2015 een cessieverbod te hanteren in haar polisvoorwaarden, heeft Menzis op 25 september 2015 besloten om een akte van cessie weer volledig toe te staan.

Sinds 1 januari 2015 hanteerde Menzis een cessieverbod in haar polisvoorwaarden. Op basis van dit verbod was het verzekerden niet toegestaan om hun vordering op Menzis (die strekt tot vergoeding van zorg) over te dragen aan - bijvoorbeeld - de zorgaanbieder die de zorg levert. GGZ Momentum, een aanbieder van specialistische GGZ, startte een kort geding. De rechter overwoog in de uitspraak van 28 augustus 2015 dat het cessieverbod substantieel nadeel toebrengt aan de belangen van patiënt én zorgaanbieder. Volgens de rechter weegt het door Menzis gestelde belang, dat volgens de rechter onvoldoende werd onderbouwd, niet op tegen de zwaarwegende belangen van patiënten en zorgaanbieders. De rechter meende dat Menzis de afwikkeling van de declaraties nodeloos bemoeilijkte. Het handelen van Menzis was volgens de rechter zelfs onrechtmatig. De rechter verbood Menzis daarom om jegens patiënten van GGZ Momentum een beroep te doen op het cessieverbod.

De beslissing van Menzis om het gebruik van een akte van cessie weer toe te staan, betekent dat Menzis zich heeft neergelegd bij de uitspraak van de rechter. Menzis is ook niet in hoger beroep gegaan. Uit de berichtgeving van Menzis blijkt dat het cessieverbod volledig wordt opgeheven, ook buiten de GGZ-sector. Dit zal een grote opluchting zijn voor veel zorgaanbieders die de administratieve lasten door het cessieverbod hebben zien stijgen.

Noot: de auteurs van dit stuk (Koen Mous en Steef Verheijen) stonden GGZ Momentum bij in de procedure die tot genoemde uitspraak heeft geleid.