De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Mislukt automatiseringsproject: wel ontbinding, geen schadevergoeding

Mislukt automatiseringsproject: wel ontbinding, geen schadevergoeding

Recentelijk is een interessante uitspraak verschenen van de Rechtbank Utrecht van 30 mei 2007 in een zaak tussen een IT-leverancier (Profuse BV) en een afnemer (Kwetters & Zn BV). Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst diende Profuse een ERP-pakket te implementeren bij Kwetters. Het lukte Profuse echter niet om het softwarepakket binnen de overeengekomen termijn van 3 maanden te implementeren. Pas na meer dan een jaar was slechts een deel van de software opgeleverd en opera...
Auteur artikel Ernst-Jan van de Pas
Gepubliceerd 18 december 2008
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Recentelijk is een interessante uitspraak verschenen van de Rechtbank Utrecht van 30 mei 2007 in een zaak tussen een IT-leverancier (Profuse BV) en een afnemer (Kwetters & Zn BV). Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst diende Profuse een ERP-pakket te implementeren bij Kwetters. Het lukte Profuse echter niet om het softwarepakket binnen de overeengekomen termijn van 3 maanden te implementeren. Pas na meer dan een jaar was slechts een deel van de software opgeleverd en operationeel. Ook bleek de opgeleverde software een half jaar na oplevering nog 44 bugs te bevatten. Uiteindelijk is voor Kwetters de maat vol en ontbindt zij de overeenkomst.

In deze procedure vordert Kwetters een verklaring voor recht dat zij de overeenkomst terecht heeft ontbonden. Daarnaast vordert zij terugbetaling van de door haar aan Profuse betaalde vergoedingen ter hoogte van meer dan € 300.000,-- en een schadevergoeding van bijna € 400.000,--. Na 4 jaar procederen komt de Rechtbank met de door haar aangewezen deskundige tot het oordeel dat het ERP-pakket niet, althans niet deugdelijk, is geïmplementeerd door Profuse omdat het pakket niet voldoet aan het plan van aanpak en de blauwdruk die door partijen zijn overeengekomen. De Rechtbank concludeert dat Kwetters de overeenkomst terecht heeft ontbonden en dat Kwetters recht heeft op terugbetaling van de door haar aan Profuse betaalde (licentie)vergoeding van meer dan € 300.000,--.

De door Kwetters gevorderde schadevergoeding wordt echter afgewezen door de Rechtbank. Die vordering stuit af op de algemene voorwaarden van Profuse, waarin een exonoratiebeding is opgenomen. Dit beding komt er kortweg op neer dat Kwetters geen recht heeft op schadevergoeding indien zij de overeenkomst ontbindt. Kwetters heeft nog wel geprobeerd om onder deze (in IT-contracten veel voorkomende) exonoratiebepaling uit te komen door onder meer te stellen dat zij de algemene voorwaarden van Profuse niet kende. Van dit standpunt maakt de Rechtbank echter korte metten: Kwetters had als grote en professionele partij erop bedacht moeten zijn dat Profuse een exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden had opgenomen. Bovendien acht de Rechtbank van belang dat Kwetters zelf naar haar klanten ook gebruik maakt van algemene voorwaarden waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Daarnaast heeft Kwetters zich nog op het standpunt gesteld dat de betreffende bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en derhalve opzij moet worden gezet. De Rechtbank gaat hier echter niet in mee en wijst de schadevergoedingsvordering van Kwetters uiteindelijk af.

Al met al toont deze uitspraak aan dat afnemers u er goed aan doet om bij het sluiten van een IT-contract niet zomaar akkoord moet gaan met algemene voorwaarden van de andere partij (in dit geval een leverancier), zonder deze voorwaarden goed te (laten) beoordelen.