Zoeken
  1. Nieuwe EU regels over bedrijfsgeheimen

Nieuwe EU regels over bedrijfsgeheimen

De Europese Commissie heeft op 15 december 2015 nieuwe regels voorgesteld voor de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen), tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.Onderzoek wijst uit dat de afgelopen tien jaar een op de vijf bedrijven ten minste één keer te maken heeft gehad met een poging bedrijfsgeheimen te stelen. Deze aantallen stijgen: 25% van de ondernemingen maakte melding van diefstal van informatie in 2013, tegenover 18%...
Artikel | 16 december 2015 | Joost Becker
De Europese Commissie heeft op 15 december 2015 nieuwe regels voorgesteld voor de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen), tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Onderzoek wijst uit dat de afgelopen tien jaar een op de vijf bedrijven ten minste één keer te maken heeft gehad met een poging bedrijfsgeheimen te stelen. Deze aantallen stijgen: 25% van de ondernemingen maakte melding van diefstal van informatie in 2013, tegenover 18% in 2012.

De ontwerprichtlijn voorziet in een gemeenschappelijke definitie van bedrijfsgeheimen, en in rechtsmiddelen waarmee slachtoffers van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen verhaal kunnen halen. De richtlijn maakt het voor nationale rechters eenvoudiger om zich over dergelijke onrechtmatige gedragingen uit te spreken. Ook maakt zij het eenvoudiger om de producten waarmee inbreuk op een bedrijfsgeheim wordt gemaakt, uit de markt te halen en kunnen slachtoffers nu gemakkelijker schadevergoeding voor illegale praktijken krijgen.

Reeds in 2013 en in 2014 berichtten wij over het richtlijnvoorstel, dat ziet op bescherming van innovatie en het bevorderen van eerlijke concurrerentie. De EU wenst een positief effect op de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfs- en onderzoekspartners nodig voor innovatie en economische groei te realiseren. De Richtlijn Bedrijfsgeheimen zal de fundamentele verschillen tussen de in de EU-landen bestaande wetgeving inzake bescherming tegen de onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking en het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen verkleinen.

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier verklaart: "Computercriminaliteit en bedrijfsspionage maken helaas deel uit van de alledaagse werkelijkheid voor ondernemingen in Europa. Wij moeten ervoor zorgen dat onze wetgeving bij de tijd blijft en dat de strategische activa van onze ondernemingen goed beschermd zijn tegen diefstal en misbruik. De bescherming van bedrijfsgeheimen gaat echter verder dan dat. Met dit voorstel wordt beoogd het vertrouwen te stimuleren van ondernemingen, ontwerpers, onderzoekers en innovatoren in het gezamenlijk innoveren binnen de hele interne markt. Zij zullen niet langer door de dreiging van diefstal van hun bedrijfsgeheimen worden ontmoedigd om te investeren in nieuwe kennis. Het is een volgende stap van de Commissie bij haar pogingen om een juridisch kader te creëren dat bevorderlijk is voor innovatie en slimme groei.”

Vicevoorzitter Antonio Tajani voegde daar het volgende aan toe: "De bescherming van bedrijfsgeheimen is met name van belang voor de kleinere, minder gevestigde ondernemingen in de EU. Zij maken intensiever gebruik van bedrijfsgeheimen dan grotere ondernemingen - deels vanwege de kosten die aan octrooiering en bescherming tegen inbreuken zijn verbonden. Door het verlies van een bedrijfsgeheim en de openbaarmaking van een belangrijke uitvinding aan concurrenten nemen de waarde en de potentiële resultaten van een kmo catastrofaal af. Met deze wetgeving zal de Commissie de bestaansbronnen van ondernemingen in de EU en de bedrijfsgeheimen die daarvan een vitaal onderdeel zijn, beschermen."

Het voorstel van 15 december 2015 is bedoeld om bedrijven een passend beschermingsniveau en een doeltreffende verhaalsmogelijkheid in geval van diefstal of misbruik van hun bedrijfsgeheimen te bieden. Ook wordt ondernemingen en onderzoekers een veiliger omgeving geboden voor het creëren, delen en in licentie geven van waardevolle know-how en technologie. Het voorstel is dus tevens van belang voor gemeenschappelijke en samenwerkingsprojecten voor innovatie en onderzoek, research & development en joint development.

Volgens de voorgestelde richtlijn worden innovatoren in staat gesteld zich te verweren tegen oneerlijke praktijken door bijvoorbeeld ex-werknemers en concurrenten waarmee men vertrouwelijke informatie onrechtmatig in handen wil krijgen, om zo gratis gebruik te kunnen maken van innoverende oplossingen, zonder de aan onderzoek of reverse-engineering verbonden kosten te hoeven te maken. De bescherming geldt niet alleen voor technologische kennis, maar ook voor commerciële klantengegevens, ondernemingsplannen, marktonderzoek en marktstrategieën. EU-lidstaten moeten zorgen voor procedures waarmee gedupeerde bedrijven hun recht kunnen halen en compensatie kunnen krijgen. Claims moeten wel binnen zes jaar worden ingediend.

Joost Becker