1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen

Nieuwe renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe renseigneringsplicht ingevoerd. Lees hieronder voor wie de renseigneringsplicht geldt en waarover informatie moet worden verzameld en gedeeld met de Belastingdienst.
Leestijd 
Auteur artikel Esther Patty
Gepubliceerd 04 augustus 2021
Laatst gewijzigd 13 maart 2023

Nieuwe renseigneringsplicht

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe renseigneringsplicht ingevoerd. Het betreft de situatie waarbij er betalingen worden verricht aan personen die werkzaamheden of diensten uitvoeren die in de inkomstenbelasting naar verwachting vallen onder “resultaat uit overige werkzaamheden”. Kortgezegd houdt de nieuwe verplichting in dat voor de situaties waar op dit moment het IB47-formulier wordt gebruikt, dit voortaan verplicht en digitaal moeten gebeuren.

Burgerservicenummer registreren 

Voor het IB47-formulier bestaat op dit moment geen wettelijke grondslag om het burgerservicenummer te mogen registreren. De Belastingdienst kan hierdoor de gegevens niet koppelen aan de juiste persoon. De nieuwe renseigneringsplicht gaat dit probleem verhelpen.

De verplichting gaat gelden voor:

  1. inhoudingsplichten in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap; en
  2. collectieve beheersorganisaties (wordt verder niet op ingegaan)

Uitzonderingen op de verplichting 

Uitgezonderd van deze verplichting zijn werkzaamheden verricht als werknemer, artiest of beroepssporter, als lid van een buitenlandsgezelschap of als vrijwilliger (allen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964). Daarnaast zijn werkzaamheden of diensten uitgezonderd waarvoor een factuur is uitgereikt waarop btw is vermeld. Ook vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden zijn uitgezonderd.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst? 

De gegevens die moeten worden aangeleverd zijn: naam, adres, geboortedatum, BSN en de bedragen die zijn uitbetaald (inclusief kostenvergoedingen). De specifieke wijze waarop deze digitale aanlevering moet plaatsvinden, zal nog gepubliceerd worden door de Belastingdienst. De gegevens moeten jaarlijks na afloop van het kalenderjaar worden aangeleverd, uiterlijk op 31 januari. Voor 2022 dienen de gegevens derhalve uiterlijk op 31 januari 2023 verstrekt te worden. Vanaf 2023 zal het mogelijk worden gemaakt om ook gedurende het jaar de gegevens aan te leveren, zoals dat nu ook mogelijk is met het IB47-formulier.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, dan vernemen wij dat graag.