1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nog geen boete voor niet vermelden BIG-nummer na 1 april 2019

Nog geen boete voor niet vermelden BIG-nummer na 1 april 2019

Met ingang van 1 april 2019 wijzigt de Wet BIG. BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn dan verplicht hun BIG-nummer publiekelijk te vermelden. Naar aanleiding van forse bezwaren vanuit het veld tegen de snelle invoering en de brede reikwijdte van de verplichting, gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voorlopig niet handhavend optreden wanneer het BIG-nummer niet zichtbaar is vermeld.
Leestijd 
Auteur artikel Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 29 maart 2019
Laatst gewijzigd 29 maart 2019

Per 1 april 2019 wijzigt de Wet BIG. BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn dan verplicht hun BIG-nummer publiekelijk te vermelden. Naar aanleiding van forse bezwaren vanuit het veld tegen de snelle invoering en de brede reikwijdte van de verplichting, gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voorlopig niet handhavend optreden wanneer het BIG-nummer niet zichtbaar is vermeld.

 

Waarom verplicht het BIG-nummer vermelden?

Volgens de wetgever is het voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid belangrijk dat iedereen een zorgverlener kan vinden in het BIG-register. Daarom is bij de wijziging van de Wet BIG de verplichting opgenomen dat BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren transparant en duidelijk hun BIG-nummer in het openbaar vermelden.

 

Waar moet het BIG-nummer vermeld worden?

Volgens de wetswijziging van de Wet BIG wordt bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) bepaald in welke gevallen en op welke wijze de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar publiekelijk kenbaar maakt onder welk BIG-nummer is ingeschreven. De inhoud van deze AMvB is tot op heden niet gepubliceerd, maar treedt wel in werking met ingang van 1 april 2019.

 

Het CIBG vermeldt dat het BIG-nummer op alle plekken waar de zorgverlener beroepsmatig zijn of haar naam en beroep vermeldt, bekend moet worden gemaakt. Dit betekent dat het BIG-nummer in ieder geval vermeld moet worden op de volgende plekken:

  • Website(s) en digitale media
  • Briefpapier en ondertekening e-mail
  • Facturen
  • In wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG-geregistreerde zorgverlener wordt vermeld

 

Handhaving IGJ

De IGJ controleert of BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer publiekelijk bekend maken en kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van deze verplichting.

 

Tegen de snelle invoering en de brede reikwijdte van de verplichting bestaan grote bezwaren vanuit het veld. Bovendien zijn de betrokken partijen, anders dan eerder toegezegd door de wetgever, niet betrokken geweest bij de opstelling van de AMvB. Volgens de Minister van Medische Zorg komt dit door een ‘misverstand’ en was het niet de bedoeling zorgverleners te ‘overvallen’. De Minister voor Medische Zorg heeft nu toegezegd voldoende informatie te verstrekken over de nadere uitwerking van de (nog onbekende) AMvB en een ruime periode voor implementatie aan te bieden. De minister heeft daarnaast de IGJ verzocht om nog niet handhavend op te treden. De IGJ zegt toe voorlopig  niet te zullen handhaven.

 

Tot slot

Voorlopig lijken BIG-geregistreerde zorgverleners dus nog niet te hoeven vrezen voor een boete wanneer zij nog niet hun BIG-nummer publiekelijk vermelden. Op termijn zal wel iedere BIG-geregistreerde zorgverlener aan deze verplichting moeten voldoen. Wilt u meer informatie over wat de wijzigingen van de Wet BIG betekenen voor u of voor uw zorginstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met Luuk Arends of Lidewij Bergsma.