De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. OM vervolgt voor het eerst arts voor euthanasie

OM vervolgt voor het eerst een arts voor euthansie

Eind 2017 schreven wij dat het Openbaar Ministerie (OM) voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002 een strafrechtelijk onderzoek startte na een uitgevoerde euthanasie. Recent liet het OM weten in deze zaak de verpleeghuisarts in kwestie nu strafrechtelijk te vervolgen voor euthanasie. Een novum.
Leestijd 
Auteur artikel Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 11 december 2018
Laatst gewijzigd 11 december 2018
 

Eind 2017 schreven wij dat het Openbaar Ministerie (OM) voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002 een strafrechtelijk onderzoek startte na een uitgevoerde euthanasie. Recent liet het OM weten in deze zaak de verpleeghuisarts in kwestie nu strafrechtelijk te vervolgen voor euthanasie. Een novum.

Euthanasie bij 74-jarige wilsonbekwame dementerende patiënte

De verpleeghuisarts in kwestie voerde in 2016 euthanasie uit bij een 74-jarige (ernstig) dementerende patiënte die wilsonbekwaam was. Eerder oordeelde de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) dat door de verpleeghuisarts niet was voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen. Zo was volgens het RTE de wilsverklaring onduidelijk en tegenstrijdig. Daarnaast zou de euthanasie niet op medische zorgvuldige wijze zijn uitgevoerd.

Dubbele berechting?

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag (hierna: RTG) heeft de verpleeghuisarts eerder dit jaar een berisping opgelegd wegens de uitgevoerde euthanasie. Dit was een novum. Het was voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding dat het RTG in een dergelijke situatie een maatregel oplegde aan een arts.

Diezelfde arts wordt nu dus strafrechtelijk vervolgd. Strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden voor, tijdens of na een tuchtrechtelijke procedure. Dat betekent dat de verpleeghuisarts zowel tucht- als strafrechtelijk berecht kan worden voor hetzelfde feitencomplex. Hoewel verre van onomstreden, wordt dit tot op heden door zowel de tucht- als de strafrechter toegestaan.

Tot slot

De verpleeghuisarts in kwestie is al tuchtrechtelijk berispt en wordt nu strafrechtelijk vervolgd door het OM voor de uitgevoerde euthanasie. Of dit daadwerkelijk gaat leiden tot de eerste strafrechtelijke veroordeling wegens een uitgevoerde euthanasie is nog maar de vraag. Hierover beslist de strafrechter later pas. Wilt u meer informatie over de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot euthanasie of wordt u geconfronteerde met een tucht- of strafrechtelijke procedure? Neem dan contact op met Luuk Arends of Lidewij Bergsma.