1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ook afgelopen jaar weer mensen (op staande voet) ontslagen wegens schending privacy

Ook afgelopen jaar weer mensen (op staande voet) ontslagen wegens schending privacy

In 2015 is er weer veel gebeurd op het gebied van het privacyrecht. Het aantal berichten op de weblog en de kwesties ik tijdens het najaarsseminar heb besproken laten dat wel zien. Nu het jaar bijna voorbij is het aardig om wat statistieken op een rij te zetten. Ik begin met de lakmoesproef hoe zwaar privacy echt in een organisatie weegt: hoeveel mensen zijn er op straat komen te staan wegens schending van de privacy?Zoektocht op rechtspraak.nl Precieze cijfers over die vraag claim ik niet te...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 30 december 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In 2015 is er weer veel gebeurd op het gebied van het privacyrecht. Het aantal berichten op de weblog en de kwesties ik tijdens het najaarsseminar heb besproken laten dat wel zien. Nu het jaar bijna voorbij is het aardig om wat statistieken op een rij te zetten. Ik begin met de lakmoesproef hoe zwaar privacy echt in een organisatie weegt: hoeveel mensen zijn er op straat komen te staan wegens schending van de privacy?

Zoektocht op rechtspraak.nl

Precieze cijfers over die vraag claim ik niet te hebben. Wat ik heb gedaan is een korte zoektocht op rechtspraak.nl met enkele trefwoorden (1,2,3). Op die site zijn niet alle rechterlijke uitspraken gepubliceerd. Verder zal niet iedere ontslagen medewerker zijn/haar ontslag aanvechten. Toch zijn er enkele opvallende uitspraken aangetroffen.

1. Ontslag op staande voet wegens opvragen medische gegevens halfbroer

Op 18 augustus 2015 heeft de rechtbank Amterdam uitspraak gedaan in een kwestie waarbij een polikliniekassistente van een ziekenhuis ten onrechte medische gegevens van haar halfbroer had opgevraagd.

Het betreffende ziekenhuis heeft een strikt privacybeleid over het opvragen van persoonsgegevens. Medewerkers moeten bij het opvragen van gegevens ook steeds de bevestiging aanklikken dat inderdaad sprake is van een behandelrelatie op grond waarvan zij de gegevens opvragen.

Wanneer de vrouw ermee wordt geconfronteerd dat is geconstateerd dat zij gegevens over haar halfbroer heeft opgevraagd, heeft ze geen (goede, geloofwaardige) verklaring voor haar gedrag. De rechtbank overweegt dat in de combinatie van de privacyschending en het uitblijven van een goede verklaring, een voldoende dringende reden is voor ontslag op staande voet.

2. Geen ontslag wegens neuzen in bankgegevens vriendin

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 15 september 2015 uitspraak gedaan in een kwestie van een bankmedewerker die financiele gegevens over een vriendin had opgevraagd. Ook heeft zij een BKR-toets laten uitvoeren van de vriendin. De vrouw wordt geschorst en, na onderzoek, op staande voet door de bank ontslagen. De vrouw komt op tegen dat ontslag (op staande voet).

De rechtbank overweegt dat het gedrag van de vrouw zeer ernstig en laakbaar is, maar de gevolgen van ontslag op staande voet niet opweegt tegen de omstandigheden van de vrouw (lang dienstverband, goed functioneren, ernstig getroffen bij ontslag). Ook een "gewoon" (niet staande voet) ontslag acht de rechtbank in dit geval te disproportioneel.

3. Ontslag wegens misbruiken SUWI-net

Op 15 oktober 2015 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een kwestie over misbruik van SUWInet door een medewerker van de Svb. SUWInet is (kort gezegd) het systeem waar alle inkomens- en uitkeringsgegevens van Nederland in staan opgeslagen.

Uit onderzoek was gebleken dat de man in totaal op 13 data gegevens van 23 personen heeft opgevraagd. Dit deed de man slechts uit nieuwsgierigheid.

De rechtbank is daar snel klaar mee en spreekt over een "flagrante schending van het vertrouwen dat [gedaagde] van zijn werkgever heeft gekregen". Het enkel zoeken in de systemen acht de rechtbank al onrechtmatig, ongeacht of er iets met de gegevens wordt gedaan of niet.

De rechtbank stelt evenwel ook vast dat de Svb zelf weinig tot niets doet om privacybewustzijn bij de medewerkers bij te brengen. Ook is onduidelijk of er wel voldoende is gedaan om de systemen beter af te schermen (zodat misbruik niet eens mogelijk is).

Onder die omstandigheden, en het feit dat de man heel lang goed heeft gefunctioneerd, acht de rechtbank ontslag op staande voet onredelijk. Een normaal ontslag wordt echter wel verleend.