De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg 16 & 17 mei 2018

Opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg 16 & 17 mei 2018

De tweedaagse opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg geeft u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en biedt praktische handvatten.
Leestijd 
Auteur artikel Luuk Arends
Gepubliceerd 12 april 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

Privacy: een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen periode. En dat geldt zeker voor privacy binnen de zorgsector, waar het verzamelen, het verwerken en het delen van persoonsgegevens onlosmakelijk zijn verbonden aan de diensten die in de sector worden verleend. Zonder persoonlijke informatie is het immers onmogelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de regelgeving op het gebied van privacy aangescherpt. En dat maakt het er niet makkelijker op.

Want welke regels gelden nu precies voor het verzamelen, verwerken en het delen van persoonsgegevens binnen de zorgsector? Wie mag wat inzien als het gaat om persoonlijke gegevens en waarom? Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van privacygevoelige gegevens? Hoe geef je invulling aan de functie van functionaris gegevensbescherming?

Onder meer deze onderwerpen zullen worden behandeld tijdens onze opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg. De tweedaagse opleiding geeft u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en biedt praktische handvatten.

De gerichte benadering en de kleine setting van deze opleiding biedt u voldoende gelegenheid tot interactie met de docenten en de andere deelnemers.

De opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg is speciaal gericht op de zorgsector en is ontwikkeld door het Nederlands Compliance Instituut en Dirkzwager advocaten & notarissen.

Doelstelling

De opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg heeft als doel om u inzicht te verschaffen in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie functionaris gegevensbescherming van belang zijn. De aanpak is zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (aankomende) functionarissen gegevensbescherming en alle andere functionarissen die nauw betrokken zijn bij privacy binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld privacyfunctionarissen, medewerkers juridische dienst, compliance officers of medewerkers ICT (belast met gegevensbescherming).

Opbouw

De opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg is een tweedaagse opleiding van twee aaneengesloten dagen. De eerste dag betreft een dag- en avondprogramma; de tweede dag betreft een dagprogramma.

 De thema’s van de opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg zijn:
• Juridisch kader en jurisprudentie
• Privacy Awareness
• Privacy Impact Assessment
• Passende beveiligingsmaatregelen
• Samenwerking met derden en uitbesteding
• Toezichthouders
• FG-verhalen uit de praktijk en behandeling van casuïstiek gerelateerd aan ziekenhuis, VVT en eerstelijnszorg (huisartsen, fysio tandartsen, etc.)

Diploma

Aan de opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt een bewijs van deelname.

Docenten

De docenten van de opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg zijn specialisten uit de praktijk, die in staat zijn theorie en praktijk optimaal te combineren.

Data Opleiding (twee aaneengesloten dagen)

 *             16 en 17 mei 2018; of
 *             31 oktober en 1 november 2018

Locatie

Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK OOSTERBEEK

Meer informatie, kosten en aanmelden

Voor alle informatie over deze tweedaagse opleiding (16 PE-punten), het programma, de docenten, de kosten en de wijze van inschrijving, zie de website van het Nederlands Compliance Instituut. Tevens kunt zich wenden tot Sharon Karsten via 088 99 88 100 of karsten@compliance-instituut.nl.