1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oprichting Nederlands Zorginstituut

Oprichting Nederlands Zorginstituut

Onlangs is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat gericht is op uitbreiding van de taken van het College voor Zorgverzekeringen, waarvan de nieuwe naam zal zijn: het Nederlands Zorginstituut (NZi). Het NZi krijgt mede als taak het tot stand brengen van een eenduidig kwaliteitskader. Daarnaast krijgt het NZi een adviserende rol, door te rapporteren over verbeteringen en vernieuwingen in beroepen en opleidingen in de zorg.In de eerste plaats stimuleert en ondersteunt het NZi...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 18 oktober 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Onlangs is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat gericht is op uitbreiding van de taken van het College voor Zorgverzekeringen, waarvan de nieuwe naam zal zijn: het Nederlands Zorginstituut (NZi). Het NZi krijgt mede als taak het tot stand brengen van een eenduidig kwaliteitskader. Daarnaast krijgt het NZi een adviserende rol, door te rapporteren over verbeteringen en vernieuwingen in beroepen en opleidingen in de zorg.

In de eerste plaats stimuleert en ondersteunt het NZi de totstandkoming van professionele standaarden voor ‘goede zorg’. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de zorgaanbieders zelf. Het NZi toetst de door het veld ontwikkelde professionele standaarden en beheert een openbaar register waarin deze standaarden worden opgenomen. Indien het veld in gebreke blijft, kan het NZi zelf initiatieven nemen om op een bepaald terrein zelf een professionele standaard te laten ontwikkelen.

Een andere taak van het NZi zal bestaan uit het verzamelen van kwaliteitsinformatie, waarbij het streven is het ontwikkelen van vergelijkbare kwaliteitsindicatoren. In dat verband gaat het Zorginstituut bijvoorbeeld de portal KiesBeter.nl beheren. Het doel van het verzamelen van kwaliteitsinformatie is dus in belangrijke mate, maar niet alleen, gericht op cliënten, zodat zij betere keuzes kunnen maken. De verzamelde kwaliteitsgegevens zijn, aldus de Memorie van Toelichting, ook van belang voor het toezicht op zorgaanbieders door de IGZ en de NZa.

Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Na de val van het Kabinet is het niet controversieel verklaard.