De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Prestatiebekostiging in de tweedelijns GGZ

Prestatiebekostiging in de tweedelijns GGZ

Koen Mous en Sophie van KanInmiddels is definitief duidelijk geworden dat in 2013 prestatiebekostiging wordt ingevoerd in de tweedelijns GGz. De Minister van VWS heeft dit recentelijk aan de Tweede Kamer laten weten. Invoering van prestatiebekostiging is de tweede grote hervorming waarmee de GGz sinds 2008 wordt geconfronteerd. Het is de bedoeling dat de tweedelijns GGz vanaf 2013 volledig wordt bekostigd op basis van geleverde prestaties. De jaarlijks vastgestelde budgetten en de daarmee gep...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 15 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Koen Mous en Sophie van Kan

Inmiddels is definitief duidelijk geworden dat in 2013 prestatiebekostiging wordt ingevoerd in de tweedelijns GGz. De Minister van VWS heeft dit recentelijk aan de Tweede Kamer laten weten. Invoering van prestatiebekostiging is de tweede grote hervorming waarmee de GGz sinds 2008 wordt geconfronteerd. Het is de bedoeling dat de tweedelijns GGz vanaf 2013 volledig wordt bekostigd op basis van geleverde prestaties. De jaarlijks vastgestelde budgetten en de daarmee gepaard gaande ‘omzetgarantie’ zullen daarmee verdwijnen.

Invoering van prestatiebekostiging heeft als voordeel dat GGz-instellingen geen dubbele administratie meer hoeven te voeren. Thans is nog sprake van een dergelijke dubbele administratie omdat de GGz-zorg wordt bekostigd op basis van een budget, maar de zorg gedeclareerd wordt op basis van DBC’s. GGz-instellingen dienen daarom productieafspraken te maken in zowel budgetparameters als in DBC’s. Bij volledige prestatiebekostiging zal een enkelvoudige administratie volstaan.

Zoals opgemerkt, verdwijnt wel de omzetgarantie. Voor de instellingen wordt het vanaf 2013 nog belangrijker om adequate productieafspraken te maken met zorgverzekeraars. In de huidige krappe markt, waarin zorgverzekeraars steeds meer beperkt worden in hun uitgaven en daarom ook veel beperkter gaan contracteren, zal dit niet in alle gevallen positief uitpakken voor de zorgaanbieders.

Om eventuele negatieve gevolgen van de overgang van budget- naar prestatiebekostiging op te vangen, zal in 2013 overigens nog wel een transitiemodel gelden. Op basis van dat transitiemodel krijgen instellingen het verschil tussen hun inkomsten in het nieuwe bekostigingsmodel en het budget dat voor hen onder het oude systeem werd vastgesteld gedeeltelijk gecompenseerd.