De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Principeakkoord over het Nationaal Onderwijsakkoord

Principeakkoord over het Nationaal Onderwijsakkoord

Na maanden van onderhandelen hebben de sociale partners in het onderwijs begin september 2013 met de Minister en Staatssecretaris van OCW een principeakkoord gesloten over het Nationaal Onderwijsakkoord. Het principeakkoord is hier na te lezen. Op 19 september 2013 hebben de bewindslieden van OCW dit principeakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende afspraken die zijn neergelegd in het principeakkoor...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 25 september 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Na maanden van onderhandelen hebben de sociale partners in het onderwijs begin september 2013 met de Minister en Staatssecretaris van OCW een principeakkoord gesloten over het Nationaal Onderwijsakkoord. Het principeakkoord is hier na te lezen. Op 19 september 2013 hebben de bewindslieden van OCW dit principeakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende afspraken die zijn neergelegd in het principeakkoord:
- er komt een bedrag van in totaal € 689 miljoen euro vrij om te investeren in onderwijs en onderzoek. Bovenop dit bedrag komt er € 34 miljoen euro extra beschikbaar als de sociale partners voor 1 juni 2014 een akkoord over de cao hebben gesloten. Daarnaast krijgen basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs € 150 miljoen euro om 3000 extra leraren aan te stellen. Voor het hoger onderwijs komt er eenmalig een bedrag van € 135 miljoen beschikbaar om een tijdelijke teruggang in de bekostiging te beperken;
- de nullijn wordt geschrapt. Hierdoor ontstaat er loonruimte voor het onderwijspersoneel;
- de arbeidsvoorwaarden worden gemoderniseerd. In dat kader wordt de huidige bapo-regeling, een regeling speciaal voor ouderen in het onderwijs, vervangen door een nieuwe regeling die gericht op duurzame inzetbaarheid van zowel jong als ouder personeel. Aan de cao-tafel zullen verdere afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden;
- de urennorm in het middelbaar onderwijs wordt verlaagd van 1040 uur naar 1000 uur per jaar, gemeten over de gehele schoolloopbaan in plaats van per schooljaar;
- vanaf 2017 dient elke docent gekwalificeerd en bevoegd te zijn voor het onderwijs dat zij of hij geeft;
- er komt een landelijk lerarenregister waarin de bekwaamheid van docenten wordt bijgehouden;
- docenten krijgen meer ruimte en tijd voor hun professionele ontwikkeling;
- de administratieve rompslomp wordt verminderd;

De komende drie weken leggen de sociale partners het principeakkoord voor aan hun achterban. Uiterlijk 8 oktober a.s. zal worden vastgesteld of het principeakkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord.