De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Roadmap reorganisatie (7): categorieën uitwisselbare functies

Roadmap reorganisatie (7): categorieën uitwisselbare functies

We zijn inmiddels halverwege deze “roadmap reorganisatie”. Vandaag komt het vaststellen van categorieën uitwisselbare functies aan de orde.Afspiegeling vindt plaats per onderneming of per bedrijfsvestiging (als de onderneming uit meerdere bedrijfsvestigingen bestaat). Mijn collega Jaleesa van den Hof ging daar in het vorige artikel uit deze reeks op in.Is eenmaal bepaald binnen welke kaders moet worden afgespiegeld, dan zal de werkgever moeten vaststellen wat (op de peildatum ) de aanwezige c...
Leestijd 
Auteur artikel Cas Jacobs
Gepubliceerd 29 maart 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

We zijn inmiddels halverwege deze “roadmap reorganisatie”. Vandaag komt het vaststellen van categorieën uitwisselbare functies aan de orde.

Afspiegeling vindt plaats per onderneming of per bedrijfsvestiging (als de onderneming uit meerdere bedrijfsvestigingen bestaat). Mijn collega Jaleesa van den Hof ging daar in het vorige artikel uit deze reeks op in.Is eenmaal bepaald binnen welke kaders moet worden afgespiegeld, dan zal de werkgever moeten vaststellen wat (op de peildatum ) de aanwezige categorieën uitwisselbare functies zijn, waarbinnen de voor ontslag voor te dragen werknemers dienen te worden geselecteerd.

Uitwisselbare functies zijn (volgens artikel 13 van de Ontslagregeling) functies die naar functie-inhoud (op papier en in de praktijk), vereiste kennis, vaardigheden en competenties en naar de tijdelijke of structurele aard vergelijkbaar en naar niveau en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn. De factoren voor de vaststelling van de categorieën uitwisselbare functies dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld.

Een verschil in functieniveau komt (meestal) tot uiting door een verschil in salarisschaal. De salarisschaal is dan ook een belangrijke eerste maatstaf om te beoordelen of functies uitwisselbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat het gaat om de salarisschaal die aan de functie is gekoppeld en niet om de salarisschaal die aan een willekeurige werknemer met deze functie is toegekend (of de hogere salarisschaal die een werknemer zelf heeft weten te bedingen).

Bij de bepaling van de categorieën uitwisselbare functies gaat het dan ook om de uitwisselbaarheid van functies en niet om de uitwisselbaarheid van werknemers: de toets op de uitwisselbaarheid is – objectief – gerelateerd aan de functie en niet –subjectief – aan de werknemer.

Binnen ondernemingen gaan achter meer algemene functiebenamingen (bijvoorbeeld de functie van “Engineer”) niet zelden verschillende rollen schuil. Op basis van de vereiste kennis en ervaring en de feitelijke functie-inhoud kan dan worden geconcludeerd dat sprake is van meerdere categorieën uitwisselbare functies. Uitgangspunt bij het vaststellen van de categorieën uitwisselbare functies vormt de functieomschrijving: ontbreekt een schriftelijke functieomschrijving of wijkt die omschrijving sterk af van de feitelijke situatie dan zal moeten worden uitgegaan van de feitelijke situatie.

Bij de aanvraag voor een ontslagvergunning dient de werkgever inzicht te geven in zijn functiegebouw (de zgn. “ist” en “soll” organogrammen). Het vaststellen van de categorieën uitwisselbare functies vormt een belangrijk en niet eenvoudig onderdeel van het huiswerk van de reorganiserende werkgever.

De volgende keer zal ik bespreken op welke wijze binnen een categorie uitwisselbare functies de voor ontslag voor te dragen werknemers moeten worden geselecteerd.