De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schade door dataverlies mogelijk niet vergoed

Schade door dataverlies mogelijk niet vergoed

Vandaag bericht Tweakers.net dat in een datacenter van Easynet sprake zou zijn van oververhitting, waardoor klanten schade zouden hebben opgelopen. Deze zaak illustreert dat het in de IT van belang is goed na te denken over de afspraken die partijen maken over aansprakelijkheid voor schade.Net zoals in enkele andere branches geldt voor fouten in de IT vaak: "als het mis gaat, gaat het ook goed mis". Denk in dat kader aan een (kleine) fout in een computerprogramma die ertoe leidt dat alle (mil...
Auteur artikelMark Jansen
Gepubliceerd29 oktober 2009
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Vandaag bericht Tweakers.net dat in een datacenter van Easynet sprake zou zijn van oververhitting, waardoor klanten schade zouden hebben opgelopen. Deze zaak illustreert dat het in de IT van belang is goed na te denken over de afspraken die partijen maken over aansprakelijkheid voor schade.

Net zoals in enkele andere branches geldt voor fouten in de IT vaak: "als het mis gaat, gaat het ook goed mis". Denk in dat kader aan een (kleine) fout in een computerprogramma die ertoe leidt dat alle (miljoenen) klanten ten onrechte gemuteerd worden of, zoals in dit geval, een probleem met de koeling waardoor veel servers beïnvloed of zelfs beschadigd raken.

Wanneer partijen niets afspreken over aansprakelijkheid voor schade, geldt in principe de wettelijke (onbegrensde) schadevergoedingsplicht. Vandaar ook dat in algemene voorwaarden, zoals ook in de nieuwe [intlink id="273" type="post"]ICT~Office voorwaarden[/intlink] (ook wel [intlink id="273" type="post"]FENIT-voorwaarden[/intlink]), vaak een vergaande beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid staat opgenomen. Dat is ook het geval met de algemene voorwaarden van Easynet.

Om als gebruiker van de voorwaarden een beroep te kunnen doen op dergelijke clausules, is het wel van belang dat de algemene voorwaarden correct zijn overeengekomen. Dat betekent niet dat ze letterlijk woord voor woord moeten zijn doorgenomen met de wederpartij (vgl. artikel 6:232 BW), maar duidelijk is in ieder geval wel dat de toepasselijkheid van de voorwaarden vooraf moet zijn bedongen.

Verder geldt, alleen wanneer sprake is van een "kleine" wederpartij (zie artikel 6:235 BW), dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn en dat een redelijke mogelijkheid tot kennisneming moet zijn geboden (artikel 6:233 BW). Zo niet, dan zijn de voorwaarden vernietigbaar. Dit geldt alleen voor kleine ondernemingen, aangezien grote ondernemingen geacht worden zelf bedacht te zijn op de inhoud van algemene voorwaarden.

De wet geeft in artikel 6:234 BW aan hoe de redelijke mogelijkheid tot kennisneming moet zijn geboden. Wat echter precies onder "onredelijk bezwarend" moet worden verstaan, vergt in een zaak als deze nader onderzoek en wordt gekleurd door de omstandigheden van het geval. De wet geeft weliswaar in artikel 6:236 en 6:237 BW twee lijsten van bepalingen waarvoor geldt dat deze hetzij zeker, hetzij vermoedelijk niet door de beugel kunnen, maar die lijsten gelden alleen voor de verhouding tussen de gebruiker van algemene voorwaarden en een consument. De meeste servers in een datacenter zullen niet geplaatst zijn door consumenten.

In het algemeen wordt vaak geoordeeld dat een zakelijke wederpartij weet waar hij aan begint met het sluiten van een contract waarin een exoneratieclausule staat. Dergelijke exoneratieclausules houden dan ook meestal wel stand voor de rechter. Dit is slechts anders bij opzet of bewuste roekeloosheid (dicht tegen opzet aan) van de leidinggevenden. Dat is vaak lastig aan te tonen. Verder wil de rechter in een enkel geval bij een hele kleine zakelijke partij die eigenlijk weinig verschilt van een consument (de "zolderkamerjongen"), nog wel eens wat coulant zijn en aansluiten bij de genoemde lijsten die voor consumenten gelden.

Conclusie moet echter zijn dat het van (groot) belang is te letten op exonoratieclausules. De partij die ze wil gebruiken heeft er groot belang bij zich op deze manier te kunnen vrijwaren van (zeer) omvangrijke gevolgschade, terwijl de klant er belang bij heeft dat hij niet door een dergelijk beding zijn schade zelf moet dragen.
Beoordeel dit artikel