1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Sommatiebrief en onthoudingsverklaring - Eerste hulp bij inbreuk

Sommatiebrief en onthoudingsverklaring - Eerste hulp bij inbreuk

Bij inbreuk op intellectueel eigendomsrecht wordt vaak een sommatiebrief met onthoudingsverklaring verstuurd, of ontvangen. Hoe gaat u hier mee om?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 27 november 2020
Laatst gewijzigd 27 november 2020

Sommatiebrief

In twee scenario’s komt u in aanraking met een sommatiebrief:

1.

U constateert dat er inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, zoals uw auteursrechtmerk- en handelsnaamrecht of modelrecht. In dat geval is het zaak om zo snel mogelijk de andere ‘partij’ aan te schrijven, met het verzoek - of de sommatie - om daarmee te stoppen. Immers, zolang de inbreuk voortduurt, wordt daarmee het recht uitgehold en brengt dit schade toe aan u(w onderneming). Dit kan door het versturen van een sommatiebrief met onthoudingsverklaring. U zult goed moeten afwegen welke eisen u wilt stellen (in een onthoudingsverklaring, zie hierna).

2.

U heeft een sommatie ontvangen van een partij of advocatenkantoor wegens vermeende inbreuk op een recht van intellectuele eigendom, zoals een auteursrecht (copyright), Benelux merk, Europees merk, handelsnaam, modellenrecht (design) of andere intellectuele eigendomsrecht. In de sommatiebrief wordt dan vaak gesteld dat u(w onderneming), bijvoorbeeld op een website of met het aanbieden van producten, inbreuk maakt op deze rechten. U dient goed te bepalen hoe om te gaan met de ontvangst van een sommatiebrief (met onthoudingsverklaring, zie hierna).

Intellectueel eigendomsrecht

Steeds is bij een sommatiebrief de vraag welk recht van intellectuele eigendom er wordt ingeroepen, en of en waarom er ter zake sprake is van inbreuk daarop. Dit zal van geval tot geval afhangen. 

Voorbeeld 1: bij inbreuk op een auteursrecht op een foto zal verwijdering ervan onderdeel zijn van de sommatie, inclusief een schadevergoeding of vergoeding van (een gemiste) royalty;

Voorbeeld 2: bij inbreuk op een merkrecht of handelsnaamrecht gaat het om de staking van het gebruik of het voeren van een merk of handelsnaam;

Voorbeeld 3: bij inbreuk op een modelrecht gaat het veelal om het (stoppen van het) gebruik van een bepaald product (vormgeving) of ander voortbrengsel;

Onthoudingsverklaring

Een sommatiebrief kan gepaard gaan met een zogeheten onthoudingsverklaring. Een onthoudingsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin de aangeschreven partij ten behoeve van de rechthebbende zich verplicht om de inbreuk te staken. In een onthoudingsverklaring zijn vaak ook andere verplichtingen opgenomen, zoals het opgeven van informatie, het betalen van schadevergoeding, winstafdracht en de vergoeding van gemaakte juridische kosten.

Verplicht reageren?

Een sommatiebrief is niet hetzelfde als een dagvaarding, maar een brief waarmee de inbreuk wordt aangekaart.

Bij de verzending van een sommatiebrief met onthoudingsverklaring is de ontvanger niet (meteen) verplicht daarop te reageren (bijvoorbeeld in scenario 2 hiervoor). De stukken hebben geen officiële rechtskracht; en zijn niet op gelijke voet te stellen met bijvoorbeeld een kort geding dagvaarding. Het hangt van de situatie af hoe hiermee om te gaan. Indien een partij besluit om het er niet bij te zitten (bijvoorbeeld in scenario 1 hiervoor), kan hij vervolgens tot dagvaarden overgaan.

Juridische procedure

Als er sprake is van een inbreuk op een auteursrecht, merk of handelsnaam, of model, geldt als uitgangspunt dat de inbreuk gestaakt dient te worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat men de foto moet weghalen (voorbeeld 1), de naam moet stoppen (voorbeeld 2) en/of het product niet langer mag voeren (voorbeeld 3). Indien partijen niet alsnog tot een schikking overgaan, ligt het dan voor de hand dat er een juridische procedure wordt gevoerd.

Hoe te handelen?

De fase van een geschil tussen de partijen waarin de verzending of ontvangst van een sommatiebrief of onthoudingsverklaring speelt, is belangrijk. Als u een sommatiebrief wilt verzenden, dient u zich vooraf ervan te vergewissen welke eisen u (precies) stelt. Indien u een sommatiebrief heeft ontvangen, zult u deze goed moeten toetsen en op waarde schatten.

De advocaten van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u bij ons terecht.

Joost Becker, advocaat Intellectueel Eigendomsrecht