De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen

Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen

Op 9 maart 2011 is een voorontwerp van het wetsvoorstel 'Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen' met het advies van de Raad van State gepubliceerd in de Staatscourant. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat door verkoop van vastgoed kapitaal wegvloeit uit de zorg. Inhoudelijk roept het wetsvoorstel veel vragen op, niet in de laatste plaats bij de Raad van State, die uiterst kritisch is in zijn advies.Het wetsvoorstel Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen lijkt weinig doordacht te zij...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd20 juli 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 9 maart 2011 is een voorontwerp van het wetsvoorstel 'Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen' met het advies van de Raad van State gepubliceerd in de Staatscourant. Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat door verkoop van vastgoed kapitaal wegvloeit uit de zorg. Inhoudelijk roept het wetsvoorstel veel vragen op, niet in de laatste plaats bij de Raad van State, die uiterst kritisch is in zijn advies.

Het wetsvoorstel Spoedwet vermogensbehoud zorginstellingen lijkt weinig doordacht te zijn. Op tal van onderdelen heeft de minister van VWS keuzes gemaakt die, in het licht van het beoogde doel van de wetgeving, niet erg logisch zijn. Bovendien lijkt de minister niet of nauwelijks aandacht te hebben besteed aan de mogelijke strijdigheid van het wetsvoorstel met Europese regels.

Mede omdat het wetsvoorstel volgens de minister 'ook minder goed aansluit bij de opvattingen van het nieuwe kabinet'  is besloten het wetsvoorstel wel openbaar te maken, maar niet bij het parlement aanhangig te maken. Daarmee is onzeker of de eerder door de minister zo noodzakelijk geachte spoedwetgeving ooit nog zal verschijnen.

Klik hier voor het volledige artikel (in pdf).