1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Spoedwetsvoorstel: gevolgen voor besluitvorming van rechtspersonen

Spoedwetsvoorstel: gevolgen voor besluitvorming van rechtspersonen

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel op het terrein van Justitie en Veiligheid. Dit blog bespreekt de mogelijke gevolgen van het spoedwetsvoorstel voor de overleg- en besluitvormingsprocedures van rechtspersonen.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 03 april 2020
Laatst gewijzigd 13 juni 2020

[Update 9 april: het wetsvoorstel is ingediend. Zie onze recente blog Spoedwetsvoorstel tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid ]

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met een Spoedwetsvoorstel op het terrein van Justitie en Veiligheid. Dit blog bespreekt de mogelijke gevolgen van het spoedwetsvoorstel voor de overleg- en besluitvormingsprocedures van rechtspersonen. Daarbij zij opgemerkt dat nog geen sprake is van een definitieve wet en dat de tekst van het wetsvoorstel nog niet beschikbaar is. 

 

Wat wijzigt (tijdelijk) voor rechtspersonen nadat het wetsvoorstel is aangenomen?

Het wetsvoorstel ziet zowel op beursvennootschappen en verenigingen (die als voorbeeld worden genoemd), als op coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen en verenigingen van eigenaars (1). De rechtspersonen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden, kunnen dit, nadat het wetsvoorstel wet is geworden, tijdelijk in aangepaste vorm doen. Waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, maakt de uiteindelijke spoedwet het mogelijk dit tijdelijk via elektronische communicatiemiddelen te doen. 

Het bestuur van rechtspersonen kan, nadat het wetsvoorstel is aangenomen, bepalen om een algemene vergadering te houden die enkel te volgen is via livestream (audio of video). Voorwaarde is dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Als een lid of aandeelhouder niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan zo een vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Voorts kan het bestuur de termijnen voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

 

Planning

Vandaag, 3 april 2020, heeft de ministerraad ingestemd met het ingediende wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is naar de Raad van State gezonden voor advies. 

[Update 7 april: de Raad van State heeft gister het advies vastgesteld.]

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Wij updaten u dan uiteraard!

 

Huidig recht

Let op! Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Op dit moment gelden dus nog de regels zoals behandeld in verschillende recente blogs: de ledenvergadering bij de vereniging, de aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap en de aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap

 

Heeft u vragen over de aanpak van overleg- en besluitvormingsprocedures door uw organisatie? Wij helpen u graag verder!

 

Noten

(1) Zie de Bijlage ter aanvulling 'Spoedwetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid' (MR 3 april 2020).