1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Terugblik op 2019: Populairste berichten van IE/IT

Terugblik op 2019: Populairste berichten van IE/IT

Veel privacy (uiteraard), hoe ziet een IT-contract er uit en schadevergoeding. Dit zijn de centrale thema’s die het meest gelezen zijn in het afgelopen jaar op het gebied van Intellectueel Eigendom, IT en Privacy. Wat valt hier nog meer over te zeggen?
Leestijd 
Auteur artikel Ernst-Jan van de Pas
Gepubliceerd 10 januari 2020
Laatst gewijzigd 10 januari 2020

Hieronder treft u de top 10 aan van meest gelezen berichten.

Blog/link

Auteur

1. Rechtbank ziet zichzelf als verwerker en splitst rechtszaak op vanwege AV

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/rechtbank-ziet-zichzelf-als-verwerker-en-splitst-rechtszaak-op-vanwege-avg/

 

Mark Jansen     

2. IT-Contracten deel 1: hoe zie een dwarsdoorsnede van een IT contract eruit?

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/it-contracten-deel-1-hoe-ziet-een-dwarsdoorsnede-van-een-it-contract-eruit/

Ernst-Jan van de Pas

3. IT-Contracten deel 2: wat staat er in een considerans?

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/it-contracten-deel-2-wat-staat-er-in-de-considerans/

Koen Christianen

4. 1500 euro immateriële schadevergoeding wegens onrechtmatige publicatie van naam

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/1500-euro-immateri%C3%ABle-schadevergoedingwegens-onrechtmatige-publicatie-naam-schending-privacyrecht/

 

Mark Jansen

5. Definitieve Nederlandse lijst gepubliceerd verwerkingen waarbij DPIA verplicht is

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/definitieve-nederlandse-lijst-verwerkingen-waarbij-dpia-

gegevensbeschermingseffectbeoordeling-verplicht-is-gepubliceerd/

Mark Jansen

6. AP publiceert beleidsregels opleggen boetes bij schending privacywet

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/autoriteit-persoonsgegevens-publiceert-beleidsregels-

voor-opleggen-boetes-schending-privacywet/

 

Mark Jansen

7. PostNL gebruikt portret werknemer en moet 5000 euro schadevergoeding betalen

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/postnl-gebruikt-portret-werknemer-en-moet-betalen-5000-

schadevergoeding/

Joost Becker

8. Cybersecurity brengt nieuwe meldplicht cyberincidenten

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/cybersecuritywet-brengt-nieuwe-meldplicht-cyberincidenten/

Koen Christianen

9. Hof verduidelijk aansprakelijkheid bij gezamenlijk verwerken persoonsgegevens

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/hof-verduidelijkt-aansprakelijkheid-bij-gezamenlijk-verwerken-persoonsgegevens/

Mark Jansen

10. OPINIE: Is het geen tijd voor grijze en zware lijsten in het privacyrecht

www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/is-het-geen-tijd-voor-grijze-en-zwarte-lijsten-in-het-privacyrecht-opinie/

Mark Jansen

 

 

Schadevergoeding (in meerdere facetten) is wel een topic waar veel naar gezocht werd.

 

Daarnaast zien we ook dat de eerste twee delen van de onze IT-contracten Serie zeer goed gelezen worden: hoe ziet een IT-contract er eigenlijk uit (tevens springplank naar de andere delen van die serie) en wat staat er in een considerans van een overeenkomst?  Het komende jaar zullen wij deze serie verder verrijken.

 

Verder krijgt het privacyrecht (uiteraard) veel aandacht. Afgelopen jaar zijn er meerdere ontwikkelingen geweest die voor meer duiding hebben geleid van open en toch ook wel vage normen. Een voorzichtige conclusie is dat de praktijk zit te springen op meer duidelijkheid en sturing. Het komende jaar kunt u er weer van op aan dat ons privacy-team u op de hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen en de nodige duiding.

 

Ook opvallend is dat het bericht van de nieuwe meldlicht rondom cyber-incidenten. Het komende jaar kunt u op dit terrein ook meer van ons verwachten van onze cybersecurity specialisten.