1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verplicht register voor 'foute' zorgverleners

Verplicht register voor 'foute' zorgverleners

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil landelijk een verplicht register instellen voor zorgverleners die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, zoals bijvoorbeeld diefstal of ouderenmishandeling. Het is de bedoeling dat dit register er medio 2019 al komt.
Leestijd 
Auteur artikel Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 23 oktober 2018
Laatst gewijzigd 23 oktober 2018

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil landelijk een verplicht register instellen voor zorgverleners die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, zoals bijvoorbeeld diefstal of ouderenmishandeling. Het is de bedoeling dat dit register er medio 2019 al komt.

 

Vergewisplicht Wkkgz

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg zijn zorginstellingen verplicht om zich ervan te vergewissen dat een nieuwe zorgverleners ook daadwerkelijk geschikt is om zorg te verlenen. Daarom moet onder meer onderzoek worden gedaan naar hoe de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd en is het onder omstandigheden verplicht dat de zorgverlener een VOG kan overleggen. Door het raadplegen van een register waarin ‘foute’ zorgverleners zijn opgenomen kunnen zorginstellingen voldoen aan hun vergewisplicht.

 

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Een register voor ‘foute’ zorgverleners is niet helemaal nieuw. Er bestaat momenteel al een vergelijkbaar register met een vrijwillig karakter. Dit is het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. De gemeente Rotterdam verplicht Wmo-zorgaanbieders overigens al enkele jaren tot deelname aan dit register. Samenwerkende werkgeversorganisaties zijn dit register gestart met als doel om zorgverleners vooraf te screenen om te voorkomen dat zij bij de ene zorginstelling zijn ontslagen wegens laakbaar gedrag en vervolgens bij een andere instelling gewoon weer aan het werk gaan . In het register wordt een ‘zwarte lijst’ bijgehouden van medewerkers die laakbaar gedrag, waaronder diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag, hebben vertoond.

 

Privacy ‘foute’ zorgverleners?

Het College bescherming persoonsgegevens (thans de Autoriteit Persoonsgegevens) heeft al in 2004 besloten dat het opstellen van het zogeheten Waarschuwingsregister in overeenstemming is met de privacywetgeving. Volgens het College is voor de verwerking van de gegevens die worden opgenomen in het register een gerechtvaardigd belang en is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit omdat per individueel geval aan de hand van opnamecriteria wordt beoordeeld of deze wordt opgenomen in het register. Het belang van de werkgevers om zorgverleners te kunnen screenen prevaleert volgens het College boven het belang van privacy van zorgverleners. Er is daarmee een wettelijke grondslag om deze gegevens te verwerken in het register. Dit geldt volgens het College ook voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

 

Tot slot

De gevolgen van opname in een landelijk register voor ‘foute’ zorgverleners, kunnen voor de zorgverlener in kwestie enorm zijn. Bovendien kan de zorgverlener hierin worden opgenomen, zonder dat de zorgverlener strafrechtelijk is veroordeeld of zonder dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van zorg heeft gedaan. In dat geval rest de zorgverleners niets anders dan de opname in het register in rechte te laten toetsen. Zeker wanneer er landelijk een verplicht register komt, is het wachten op de eerste procedure hieromtrent.

 

Indien u vragen heeft over het register voor ‘foute’ zorgverleners kunt u vrijblijvend contact opnemen met Luuk Arends en Lidewij Bergsma.