De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verzwaarde zorgplicht werkgever bij geweld en agressie

Verzwaarde zorgplicht werkgever bij geweld en agressie

Auteur: Frédérique HoppersDat op de werkgever een zware zorgplicht rust, wordt door de Hoge Raad onderstreept in zijn arrest van 11 november 2011. Een sociotherapeut werd tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden meermalen door een TBS-patiënt geslagen, met letsel tot gevolg. De sociotherapeut stelde de kliniek aansprakelijk. De Hoge Raad boog zich over de vraag of de kliniek aan haar zorgplicht voldaan had. Daarnaast kwam aan de orde of de kliniek de plicht had voor medewerkers een verze...
Leestijd 
Auteur artikel Luuk Arends
Gepubliceerd 15 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Auteur: Frédérique Hoppers

Dat op de werkgever een zware zorgplicht rust, wordt door de Hoge Raad onderstreept in zijn arrest van 11 november 2011. Een sociotherapeut werd tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden meermalen door een TBS-patiënt geslagen, met letsel tot gevolg. De sociotherapeut stelde de kliniek aansprakelijk. De Hoge Raad boog zich over de vraag of de kliniek aan haar zorgplicht voldaan had. Daarnaast kwam aan de orde of de kliniek de plicht had voor medewerkers een verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen.

De Hoge Raad oordeelt dat de kliniek niet aan haar zorgplicht voldaan heeft. Alhoewel geen absolute waarborg geschapen hoeft te worden, moet een werkgever aantonen dat aan het vereiste hoge veiligheidsniveau is voldaan. Uitsluitend algemene maatregelen tot beveiliging van medewerkers tegen de gevaren van de dagelijkse omgang met TBS-patiënten zijn onvoldoende. Zeker nu de werkgever een instelling is waar het ontstaan van een gevaarzettende situatie inherent is aan het werk, zijn in de visie van de Hoge Raad ook specifieke maatregelen ter beveiliging van de medewerkers in de omgang met de TBS-patiënt noodzakelijk.

Hoewel de Hoge Raad geen verzekeringsverplichting tegen het gevaar van arbeidsongevallen (buiten verkeersschadezaken) aanneemt, wordt thans gediscussieerd of het, gezien de verzwaarde zorgplicht, toch niet opportuun is dit soort arbeidsongevallen te verzekeren. Dit roept de vraag op of dit mogelijk is tegen aanvaardbare premies.