De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weltimmo continues: internationaal actief e-commerce bedrijf gebonden aan privacyrecht van de lokale consument

Weltimmo continues: internationaal actief e-commerce bedrijf gebonden aan privacyrecht van de lokale consument

Het Hof van Justitie heeft opnieuw geoordeeld dat indien een bedrijf zich met activiteiten duurzaam op een bepaalde lidstaat richt, die activiteiten zijn onderworpen aan het privacyrecht van de lidstaat (ongeacht waar de ondernemer is gevestigd). De consument geniet dus de bescherming van zijn eigen lokale wetgeving.Geschil tussen Amazon en een Oostenrijkse toezichthouderHet geschil in kwestie gaat tussen Amazon EU (gevestigd in Luxemburg) en een Oostenrijkse toezichthouder.  Deze toezichthou...
Auteur artikelMark Jansen
Gepubliceerd03 augustus 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Het Hof van Justitie heeft opnieuw geoordeeld dat indien een bedrijf zich met activiteiten duurzaam op een bepaalde lidstaat richt, die activiteiten zijn onderworpen aan het privacyrecht van de lidstaat (ongeacht waar de ondernemer is gevestigd). De consument geniet dus de bescherming van zijn eigen lokale wetgeving.Geschil tussen Amazon en een Oostenrijkse toezichthouder

Het geschil in kwestie gaat tussen Amazon EU (gevestigd in Luxemburg) en een Oostenrijkse toezichthouder.  Deze toezichthouder sprak Amazon aan vanwege vermeend oneerlijke bedingen in de algemene voorwaarden.

Discussie over toepasselijk recht

Alvorens het echt over de inhoud te hebben, kijken juristen vaak eerst naar allerlei procedurevoorschriften en regels over regels. Zo ook in deze procedure. De vraag komt namelijk op naar welk recht de voorwaarden van Amazon eigenlijk moeten worden beoordeeld: Luxemburgs recht of Oostenrijks recht. Die vraag komt uiteindelijk bij het Hof van Justitie.

Relatief overzichtelijk antwoord bij op vragen over toepasselijk privacyrecht

De antwoorden op de vragen over het toepasselijk civiele recht laat ik in dit blogbericht voor wat het is. Het antwoord op het toepasselijk privacyrecht is gelukkig vrij overzichtelijk. Het Hof formuleert de eerdere leer uit o.a. het Weltimmo-arrest nu nog wat eenvoudiger leesbaar en wel als volgt:
Artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, moet aldus worden uitgelegd dat de verwerking van persoonsgegevens door een e-commercebedrijf wordt beheerst door het recht van de lidstaat waarop dit bedrijf zijn activiteiten richt, indien blijkt dat dit bedrijf de betrokken gegevensverwerking verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging die zich in die lidstaat bevindt. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of dit het geval is.

Conclusie

Bent u als ondernemer op internet actief en richt u zich ook op landen over de grens, dan dient u dus (ook) rekening te houden met het lokale buitenlandse privacyrecht. Wij kunnen u daarover (via ons netwerk) nader adviseren. Neem bij vragen contact met ons op.