1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet bestuur en toezicht: inwerkingtreding

Inwerkingtredingsdatum Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) bekend

Op 10 november jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr treedt op 1 juli 2021 in werking.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 11 december 2020
Laatst gewijzigd 11 december 2020

De Wbtr beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen te uniformeren. 

De belangrijkste elementen van de Wbtr zijn:
(i) Wettelijke grondslag voor raad van commissarissen bij vereniging en stichting.
(ii) Wettelijke grondslag voor monistisch bestuursmodel bij stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
(iii) Uniformering van norm voor taakvervulling bestuurders en commissarissen.
(iv) Uniformering van tegenstrijdig-belangregeling.
(v) Statutaire belet- en ontstentenisregeling.
(vi) Uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement.
(vii) Modernisering van criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen van stichting.

Vandaag is bekend geworden dat de Wbtr op 1 juli 2021 in werking treedt. 

Contact
Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.