1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toekomst pensioenen: vormgeven transitie (1)

Wet toekomst pensioenen: vormgeven transitie (1)

Er zijn een hoop dingen waar je als werkgever over na moet denken bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Zo zijn er ook verschillende mogelijkheden die zien op de overgang an sich. Deze mogelijkheden zullen telkens in een aparte blog worden besproken, waarbij de focus in deze blog ligt op de eerbiedigende werking.
Leestijd 
Auteur artikel Laura Rozema
Gepubliceerd 28 september 2022
Laatst gewijzigd 03 oktober 2022

Wat is eerbiedigende werking?

Een eerste belangrijke vraag die je jezelf als werkgever moet stellen bij de pensioentransitie is of je kiest voor eerbiedigende werking. Maar wat houdt eerbiedigende werking precies in?
Eerbiedigende werking houdt in dat voor bestaande werknemers de huidige pensioenregeling, zoals overeengekomen onder het huidige stelsel, blijft gelden. Zelfs tot ná 2027. Voor deze werknemers blijft de progressieve premie dus gehandhaafd. Voor nieuwe werknemers (werknemers die in dienst treden ná het inrichten van een nieuwe pensioenregeling) zal wél het nieuwe stelsel, met een vlakke premie, gaan gelden. Met andere woorden: de huidige pensioenregeling van werknemers wordt geëerbiedigd. Je zult als werkgever te maken krijgen met twee regelingen naast elkaar. Één voor de oude werknemers met een progressieve premie, en één regeling voor nieuwe werknemers met een vlakke premie.

Welke voorwaarden gelden er voor gebruik van de eerbiedigende werking?

Eerbiedigende werking is alleen mogelijk voor bestaande deelnemers in premieovereenkomsten en uitkeringsovereenkomsten die door een verzekeraar worden uitgevoerd, en die vóór de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel toekomst pensioenen al bestonden. De voorwaarden komen er derhalve op neer dat:

  1. Er sprake is van een premieovereenkomst of een uitkeringsovereenkomst;
  2. Met een progressieve premie;
  3. Die al bestond vóór 31 december 2022 (nu de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 1 januari 2023 is).

Wat zijn de voor- en nadelen van eerbiedigende werking?

Zoals al kort aangestipt zullen er als gevolg van de eerbiedigende werking twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar bestaan bij de werkgever. Dit kan je zien als een nadeel, nu het kan zorgen voor meer administratieve lasten en het bestaan van twee regelingen naast elkaar ook de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Voordelen zijn echter dat bestaande werknemers niet worden benadeeld, er geen compensatie hoeft plaats te vinden en er in principe ook geen transitieplan hoeft te worden opgesteld (wij raden echter aan om dit tóch te doen, waarover in een latere blog meer). Voor een beter overzicht van de voor- en nadelen van de eerbiedigende werking (en van een directe overstap naar een vlakke premie voor alle werknemers) hebben wij onderstaande infographic opgesteld:

Slotopmerkingen

Het zal natuurlijk per werkgever verschillen aan welke voor- en/of nadelen meer gewicht wordt toegekend, maar een overzicht kan helpen in de communicatie naar werknemers en de ondernemingsraad. Een dergelijk overzicht kan echter vaak pas volledig worden ingevuld als er ook duidelijkheid bestaat over de andere te maken keuzes zoals: wel/geen overstap naar een andere pensioenverzekeraar, wel/geen compensatie (bij de keuze voor wel compensatie moet worden bepaald hoe de compensatie wordt vormgegeven), en niet te vergeten de hoogte waarop de vlakke premie wordt vastgesteld. Over deze te nemen keuzes zullen we in de volgende blogs uit de blogreeks verder uitweiden. Toch alvast meer weten? Neem dan vooral contact met ons op!

Daarnaast geven wij op 1 november weer een webinar over de pensioentransitie, specifiek gericht op werkgevers met een verzekerde pensioenregeling. Aanmelden? klik hier!